noekkel

Sture Troli og Joseph Allen ble varmt mottatt på sin studietur i Cabinda. Yme er den første frivillige organisasjonen som jobber i provinsen Cabinda. Som et symbol på godvilje og samarbeid, presenterte de lokale myndighetene nøkkelen til byen. Dette var en viktig tillitserklæring for Yme. Vi håper å få den samme tilliten fra enkeltpersoner som utgjør vår målgruppe. Yme ønsker å være en del av prosessen hvor mottakerlandet og de ​​lokale og regionale myndigheter samhandler, og dermed dermed skape en synergieffekt i prosjektet vårt. Det er denne type samarbeid som vi ønsker å bruke som modell for andre fremtidige prosjekter og aktiviteter.

English