Yrkesskolen er et YME/NorSom/GSA prosjekt finansiert av norske UD.

Byggingen startet i 2013 og de første elevene tas inn i april 2014.

De første fagene det skal undervises i er elektro, murer, rørlegger og flislegging.

Neste år ønsker vi å utvide med sveis og mekanikerlinjer.

Det jobbes med å innføre en kvinnerettet faglinje. Galkayo sykehus ligger like ved og det er uttrykt ønske om å kurse hjelpepleiere.

English