hortensia-web

Til deg som vil gi en minnegave

Mange ønsker å vise sin deltagelse og medfølelse med vakre blomster når noen av ens nærmeste har gått bort. Temaet er ikke alltid like lett å snakke om, men det blir ikke mindre viktig av den grunn. Spørsmålene er mange, fra de enkle og praktiske, men likevel så viktige, til dyptliggende personlige spørsmål og ønsker.
Når en nær pårørende skal gravlegges, kommer det ofte opp spørsmål om det er ønskelig med blomster til hjemmet eller om det er aktuelt med en minnegave til et godt formål. En slik gave har gjerne et formål som har tilknytning til avdødes liv og engasjement. Mange pårørende ønsker å hedre avdødes minne ved å gi en gave til en humanitær organisasjon eller et annet godt formål.

Din gave til fremtiden

Testamentariske gaver til ideelle organisasjoner og formål blir stadig mer aktuelle etter som vi blir med velstående og lever lenger enn tidligere generasjoner. Stadig flere velger å skrive et testamente som begunstiger en god sak.
Ønsker du å tilgodese en organisasjon som Yme må du skrive testamente. Et testamente er det eneste dokument som er gyldig for fordeling av dine verdier og eiendeler når du er død, hvis det ikke skal gå til dine slektsarvinger og de skal bestemme fordelingen. Yme er fritatt for arveavgift og avgifter ved overføring av fast eiendom slik at alt kommer formålet til gode.
English