Overrekkelse 1

Yme har blitt tildelt Bømlo Folkehøgskoles Fredspris under Fredsfestivalen 2010. Juryen valgte Yme fordi vårt arbeid med vann og yrkesskoler er «viktige satsningsområder for videre utvikling, fred og samarbeid.»

Bømlo Folkehøgskule arrangerer hver vår Fredsfestivalen, som har som målsetting å inspirere til å jobbe for fred.

Elevene ønsker med festivalen å informere om skjevheter mellom mennesker og levevilkår i nord og sør, og vekke engasjement hos folk til å jobbe med freds- og solidaritetsarbeid. Fred, frihet og glede har vært festivalens slagord siden starten i 1998.
Birgitte Larsen, elev ved Bømlo Folkehøgskule, var begeistret for arbeidet Yme gjør i Somalia.

– Yme jobber for å skaffe reint vann til befolkningen og dette er en sak jeg synes er bra. Det er også fantastisk å se hvor lite som skal til for å gjøre en forskjell. Kjempebra!

Daglig leder Geir Ommundsen tok i mot Fredsprisen på vegne av Yme. Han benyttet også anledningen til å beskrive utfordringene i Somalia og de resultatene som er oppnådd der.

I valget av Yme uttrykte juryen anerkjennelse for våre resultater og spesielt måten vi har angrepet utfordringene i Somalia på: «Gjennom effektiv og rask bistand til verdens fattigste fremstår Yme som et forbilde for hvordan god og rettferdig ressursfordeling kan gjennomføres.»
1307368494816.MaxSize.w-1000.h-1000.Save.img

norway