DSC_4341 (2) 2

Vann kan være årsak til krig, men kan også være innfallsvinkel for fred

Yme har jobbet med vann og sanitær i Somalia siden 2006. Vi har i denne tiden høstet erfaringer om viktigheten av samfunnsarbeid for å sikre felles eierskap mellom klanene til prosjektene generelt og vannkilder spesielt. For at vannsystemer skal være bærekraftig er det to faktorene som er helt avgjørende; gode tekniske løsninger med et godt design og et felles eierskap på tvers av klangrensene. For å sikre felles eierskap samt sikre tilgang for hele samfunnet, har vår lokale partner GSA utviklet spesielle forhandlingsmetoder for å forene hele befolkningen. Dette har gitt oss mye kunnskap om kulturen og erfaring i fredsskapende arbeid.

Kvinner og barn mest berørt av borgerkrigen

Borgerkrigen i Somalia har hindret utvikling og etterlatt tusenvis av somaliere sårbare. Krig har resultert i død, store forflytninger av mennesker, utsulting av kvinner og barn, og tusenvis av flyktninger avhengige av nødhjelp.

Kvinner og barn har vært mest berørt av borgerkrigen og har ofte blitt fordrevet og mange er blitt fastboende i flyktningleirer. Som et resultat av sivil konflikt har mange kvinner blitt enker, mens andre ble atskilt fra sine ektemenn av andre grunner. Kvinner har ufrivillige blitt overhodene til husholdninger med et stort ansvar for å sikre overlevelse av sine barn og andre familiemedlemmer. Dette har lagt en ekstra stor byrde til kvinnene.

Fredsturné og fredskomitéer

Under vårt seks år lange arbeid i Somalia, har vi lært at samfunnene er mer enn lei og frustrert av år med ustabilitet, anarki og meget langsom utvikling. Store offentlige tjenester er fortsatt savnet på grunn av ustabilitet og uro. Grunnleggende behov for befolkningen som bor i området er ikke oppfylt.
– Vi har tro på at fred er mulig, sier Muhamed Elmi Sabrie Jamall, rådgiver for Somalia i Yme. I disse dager starter Yme opp et omfattende fred- og forsoningsprosjekt i Somalia støttet av norsk UD.

DSC_7423

– Problematikken er at folk sitter isolert i hver sin by uten å kommunisere med hverandre. Dette skaper mistenksomhet og fiendtlighet. Vår plan er å komme ut til folket og hjelpe dem til å begynne å snakke sammen. Vi må starte med grasrota, forteller en entusiastisk Muhamed Elmi, som også er leder av den norsk-somaliske diaspora NorSom. – Til nå har alle fredsinitiativ basert seg på å få krigsherrene til å snakke sammen. Det har ikke fungert. Vi ønsker å starte med grasrota, at menneskene som lengter etter fred begynner å snakke sammen, forteller han videre. – En av aktivitetene som dette prosjektet skal gjennomføre i Somalia er å arrangere en «fredsturnè» for å nå ut til strategiske byer og landsbyer. Her skal det dannes «freds-komiteer». Håpet med prosjektet er å få folk til å snakke sammen, og selv finne løsninger for hvordan fred kan skapes. Det unike med dette prosjektet er at vi vil jobbe med den vanlige mann og kvinne i Somalia, sier han.

Kvinner har en viktig rolle

– Fredskomitèene vil få opplæring av kompetente personer og vi vil ha en sterk vektlegging på kvinner og ha egne kvinnelige lærere. Kvinner har en viktig rolle i fredsarbeid verden over, og det samme skal gjelde i Somalia. Som et resultat av prosjektet og for å sikre videre arbeid for fred, er det et mål å skape et fredssenter i Galkayo i det sentrale Somalia. Fredssenteret er et initiativ fra NorSom som samarbeider tett med Yme om dette prosjektet, avslutter Muhamed Elmi.

 

English