Cabinda barn
80.14% Kr 1,500,000

37 Supportere

Kr 1,202,119

Gi et engangs-
beløp nedenfor
eller bli fast giver.

Betal med kort

Rent vann gir gode samfunn

Kontakt med bakterier, virus og parasitter gjennom forurenset vann og jord kan føre til diaré – diaré er en dødelig sykdom i de områdene Yme jobber. Rent vann er derfor selve nøkkelen til utrydding av fattigdom.

Tilgang til rent vann og gode sanitære forhold handler ikke bare om hygiene og helse, men også om menneskeverd.

For kun 500 kroner kan du sørge for rent drikkevann til ett menneske

For en gave!
Vil du være med å redde liv? Du kan gi med bankkort i boksen over, eller du kan gi direkte til vår giverkonto som du ser under.

Rent drikkevann forandrer alt!

Bedre helse, utdanning og inntekt – spesielt for kvinner og barn.

Gi vann – gi liv konto: 2938 11 11111

jpglogo_innsamlingskontrollen_farger

English