Cabinda barn
80.04% Kr 1,500,000

33 Supportere

Kr 1,200,619

Gi et engangs-
beløp nedenfor
eller bli fast giver.

Betal med kort

Hver dag dør mer enn 4000 barn på grunn av diaré!

Kontakt med bakterier, virus og parasitter gjennom forurenset vann og jord kan føre til diaré.
Tilgang til rent vann og gode sanitære forhold handler ikke bare om hygiene, men også om menneskeverd.

For kun 500 kroner kan du sørge for rent drikkevann til ett menneske

For en gave!
Vil du være med å redde liv? Du kan gi med bankkort i boksen over, eller du kan gi direkte til vår giverkonto som du ser under.

Rent drikkevann forandrer alt!

Bedre helse, utdanning og inntekt. Spesielt for kvinner og barn.

Gi vann – gi liv konto: 2938 11 11111

jpglogo_innsamlingskontrollen_farger

English