Gode lokale partnere er avgjørende for at prosjekter ute skal lykkes. For Yme er det viktig å samarbeide med engasjerte, profesjonelle, erfarne og tilstedeværende lokale partnere.

Tett partnerskap med diasporagrupper i Norge har også vært en bærebjelke i Ymes arbeid. Diasporaen vil ofte være en viktig brobygger mellom den norske og vertskulturen. Mens Yme bidrar med midler, teknisk veiledning og administrativ kompetanse, er lokal partner ansvarlig for implementering av prosjekter, langsiktig oppfølging og forankring av prosjekter i lokale strukturer.Sammen blir bidragene en symbiose som fungerer.

«Det er sjelden å se så gode og solide vannprosjekter som er så godt rotfestet i befolkningen. Her er pengene brukt på en effektiv måte. Det er en veldig fin symbiose mellom en bistandsorganisasjon, diaspora og lokal partner som er flott å se!»
(Christine Kamau, ekstern evaluator Norwegian Consulting Group, Somalia  mai 2011)

 

General Service Agency (GSA)

DSC_6641GSA er en frivillig, ikke-politisk, non-profit organisasjon stiftet i 1992. GSA er Ymes partner i Somalia. De har det praktiske arbeidet og implementering av prosjektene. Yme bidrar med teknisk og administrativ støtte. Utarbeidelse av søknader og raportering til giverne (FN, UD) gjøres i samarbeid med Yme. GSA har lang erfaring, bred kompetanse og tillit blant somaliere. De har vist at de kan ta ansvar for omfattende prosjekter spredt over store geografiske områder. Forholdet mellom Yme og GSA er preget av både gjensidig respekt og effektivitet.

NorSom

DSC_4627

NorSom er en diasporaorganisasjon som består av norsk-somaliere. Organisasjonen ble stiftet på landbrukshøyskolen på Ås i 2001. Visjonen er å samle kunnskap og spisskompetanse bland diasporaen for å gjennomføre bærekraftige prosjekter i hjemlandet. NorSom er den første diasporaorganisasjonen som etablerte seg i Galkayo regionen i Somalia. NorSom har bygget opp tre skoler i området som i dag driftes av UNICEF. NorSom hjelper også ungdom med stipender for å studere i utlandet, mobiliserer leger fra utlandet til å jobbe i Somalia på korttidskontrokter og skaffer til veie viktig legeutstyr. Ymes partnerskap med NorSom startet i 2006 da organisasjonene gikk sammen om et UD finansiert vannprosjekt i Somalia. Det har vært et nært og fruktbart samarbeid. NorSom deltar i alle Ymes aktivieter i Somalia og er en viktig brobygger.

Midnimo Women`s Organization

DSC_4341 (2) 2

Yme og NorSom har siden 2006 hatt et klart mål om å sikre kvinnelig deltakelse i alle prosjekt. For å sørge for at kvinner ble tatt med i beslutningsprosesser i våre prosjekter i Somalia, inngikk vi et samarbeid med Midnimo Women`s Organization (MWO) i 2007. Det er ikke til å legge skjul på at i starten av partnerskapet var våre samarbeidspartnere og MWO skeptiske til hverandre. Men etter en stund begynte samarbeidet å bære frukter og tradisjonelle kjønnsroller og barrierer har blitt utfordret. Alle parter har innsett hvordan et levende partnerskap bidrar til enda bedre utvikling og resultater i prosjoktene. Ved implementering av aktiviteter i landsbyer sammen med vår lokale partner GSA, arbeider nå MWO med å nå kvinnene og på den måten sikre at de blir tatt med i prosessen.

Skoler i Samarbeid

Oniomwa skolebarn

Skoler i samarbeid er et unikt samarbeidsprosjekt mellom 12 skoler i Grenland (SIS) og 16 skoler i Republikken Kongo (ECCO). Hver av skolene har sin egen vennskapsskole som kommuniserer med hverandre. Skolene i Grenland har en solidaritetsaksjon minst en gang i året der innsamlede midler går til innkjøp av skolebøker, pulter og annet studiemateriell. Yme og SIS samarbeider om å skaffe brønner til vennskapsskolene.

ECCO Forage

DSC_0905-1571ECCO Forage ble til gjennom samarbeidet med Skoler i Samarbeid. De ble registrert som NGO i Brazzaville, Kongo i 2013. Yme har vært med å lære opp et dyktig boreteam i tillegg til at vi har donert en borerigg og en lastebil. Sammen skal vi bore brønner til skoler i Kongo.

Yme Grands Lacs

webDSC_0839

YGL ble til i Den Demokratiske Republikken Kongo i 2013. Organisasjonen er spesialist på vann og sanitær slik som Yme. Det har vært en drøm lenge å få en søsterorganisasjon i området rundt de store sjøene i sentral Afrika. YGS er en effektiv og meget kompetent NGO og har i dag 33 ansatte i nord og syd Kivu. De brenner for det de holder på med og jobber under vanskelige forhold. I tillegg til vannprosjektene er de opptatt av hygieneopplæring, utvikling av sanitære anlegg og opplysningskampanjer for forebygging av HIV. De har også tilbud til hjemløse barn og kvinner som har blitt voldtatt av opprørssoldatene.

English