DSC_5196 mod

Det var i forbindelse med et pilotprosjekt for å utnytte vindkraft til å pumpe vann i landsbyen Ceel Dibir at Yme fikk et klart bilde av katastrofen som var i emning høsten 2010. Vindturbinen som produserer 1Kw, forsyner strøm til en pumpe som leverer opp til 40 000 liter pr dag. Allerede i november hadde 200 nomadefamilier kommet til Ceel Dibir der det var muligheter for å få vann. Flere av nomadefamiliene hadde mistet de fleste av dyrene sine. En ung mann fortalte at trefjerdedeler av dyrene hans hadde omkommet, og nå hadde han 100 geiter igjen. Mennesker som allerede lever på et eksistensminimum mister hele livsgrunnlaget.

Daglig leder i Stiftelsen Yme, Geir Ommundsen, monterer den første vindmøllen i sentral Somalia. Siden 1.12.2010 har den gitt mellom 30-40 000 liter i døgnet.

Daglig leder i Stiftelsen Yme, Geir Ommundsen, monterer den første vindmøllen i sentral Somalia. Siden 1.12.2010 har den gitt mellom 30-40 000 liter i døgnet.

DSC_5196 mod

English