Skolebarna i Kongo1

Vi startet med 300 000 kroner den 1. november. Vi har stått på kjøpesentre, folk har gått for vann, artister har stilt opp, pensjonister har hatt innsamling på eldretreff, kronerulling på Facebook og firmaer har engasjert seg i reint vann til Afrika! I romjulen nådde vi målet om en million kroner!

Årets julekampanje var ny borerigg til skolebarna i Republikken Kongo. Dårlig vann gjør at barna kommer på skolen med parasitter og sykdommer. Et dårlig utgangspunkt for god læring. Skole elever på Grenland ga 100 000 kroner og mente at hvis barn kunne greie å samle inn 100 000, tenk da hva de voksne kunne greie!

Det er fantastisk hva norske skole-elever har fått til! En stor takk til elevene i Grenland og til alle andre som har stilt opp frivillig, og ikke minst til alle som har gitt! Sammen får vi ting til å skje! Vi er med på å skape en bedre fremtid for mange mennesker!

Daglig leder Geir Ommundsen er i gang med å bestille boreriggen som skal sendes til Republikken Kongo og snart er vi i gang med å bore brønner til 16 skoler som vil sørge for rent vann til tusenvis av mennesker.

Skoler i Samarbeid (SIS) er et unikt samarbeidsprosjekt mellom 10 skoler i Grenland (SiS) og 16 skoler i Republikken Kongo-Brazzaville (ECCO). Hver av skolene har sin egen vennskaps skole som kommuniserer med hverandre. Skolene i Grenland har minst én gang i året en solidaritets aksjon der innsamlede midler går til innkjøp av skolebøker pulter og annet studie materiell.

God læring krever god helse. Barna kommer på skolen med sykdommer pga ureint vann. Barn må bruke mange timer om dagen for å skaffe vann, timer som burde vært tilbrakt på skolen.

Yme samarbeider med SIS om å bore brønner til vennskapsskolene. Yme har besluttet at alle brønnene skal drives av solenergi.

Vannsystemene vil ikke bare komme skolebarna til gode, men hele lokalsamfunnet vil få en forbedret livssituasjon og færre barn vil dø.

Du kan lese mer om SIS her

English