Lionsgave2

I dag kom påskeharen til Yme! En sjekk på 10 000 kroner fra Vegårshei Lions! Pengene er øremerket «Vegårsheibrønnen» til skolebarna i pygmèbyen Bene i Republikken Kongo.

President i Lions Club Vegårshei Tore Smeland og «Past President» Lars Espeland med sjekken på 10 000. En fornøyd innsamlingsleder, Wenche Eimhjellen, i midten.

Det settes nå i gang en storstilt aksjon på Vegårshei for «Vegårsheibrønnen». Det var etter den flotte kulturkvelden «Vinter Jam» på Vegårshei Forsamlingshus i februar at Lions Club Vegårshei på eget initiativ tok opp saken med sine medlemmer. Enstemmig ble de enige om å bidra til dette positive tiltaket om en gave fra Vegårsheis befolkning til skogsfolket i Kongo. De oppfordrer samtidig flere på Vegårshei til aktivt å delta med støtte til brønnprosjektet. Informasjons- og innsamlingsleder i Yme, Wenche Eimhjellen tok imot sjekken på Yme`s vegne. -Det er flott at Lions på eget initiativ støtter opp om vårt prosjekt, og vi håper nå at dette blir hele Vegårsheis prosjekt! Det er fin symbolikk i det at skogsbygda Vegårshei hjelper dette undertrykte og diskriminerte folket i Kongo, som også er et skogsfolk, forteller Wenche.

VEGÅRSHEIBRØNNEN

Vegårsheibrønnen er en av brønnene i prosjektet «Gi vann til skoler i Kongo». Sammen med Skoler i Samarbeid (SIS) satser Yme på at prosjektet skal gi både reint vann og god læring. To ting som hører nøye sammen. Vegårsheibrønnen blir en gave fra Vegårsheis befolkning til Atswa folket i Kongo. De tilhører pygmèene som er urbefolkningen av sentral Afrika. Bene er en ren pygmè skole som får brønn fra Vegårshei. Da Yme besøkte skolen i februar 2012 hadde de prøvd å grave 24 meter for hånd uten å finne vann. Et perfekt sted å bore.
Ny borerigg er på vei og antas å ankomme Brazzaville til høsten. Med den nye boreriggen kan Yme sørge for reint vann til tusenvis av mennesker i Kongo. På den måten bidrar vi til å minske arbeidsbyrden for kvinnene og barna. Med reint vann og god hygiene kan skolebarna holde seg friske. Det er en god start på en bedre fremtid!

Andre brønner i prosjektet er: Heddalbrønnen, Harebakkenbrønnen og Skiensbrønnen. Yme trenger fortsatt 3 sponsorer til i fase 1 av dette prosjektet som er basert på øremerket innsamlingspenger.

English