Vilanculosbricklayer

Etter 20 år med krig har mange unge somaliere ingen utdanning og ingen jobb. Mange unge havner derfor innenfor militære grupper eller ender opp i piratmiljøet. Vår partner Ethembeni i Sør Afrika har utviklet en utdanningsmodell som passer denne målgruppen.IMG_1909 - web

Siden 2006 har Yme sammen med partnerne GSA og NorSom bidratt til en stor forbedring i infrastruktur i Galmudug og Mudug regionen. Dette vil ikke føre til utvikling om ikke lokalsamfunnet selv tar ansvar for driften og vedlikeholdet, og det er et enormt behov for yrkesfag utdanning i hele regionen.

Dagens største utfordring innen fagutdanning er oppfattelsen av hva som er riktig faglig kvalitet. Dette gjelder ikke minst lærerne. Yme vil derfor jobbe med å sette standarder i samspill med lærerne, og jobbe med de mentale endringer dette medfører både hos lærerne og hos de fagutdannede. Aksept av lav faglig kvalitet har vært en del av systemet. Vi vil synliggjøre hva som er akseptabel kvalitet, og hvilke fordeler dette gir, både omdømmemessig og i forhold til faglig stolthet. Modulsystemet med den svært strenge kvalitetsvurderingen som skjer før eleven får godkjent arbeidet for å gå videre til neste modul ,er metoden som skal brukes.
Det er et kostbart program til å være i Afrika sammenheng. Vi mener imidlertid at til yrkes-utdanning kan vi ikke ha de store klassene som er vanlig i Afrika. Klassene bør ikke være større enn 15 elever. Det er heller ikke bare et klasserom, en lærer og kritt og noen bøker som trengs. Det trengs innsats materiale for å trene innen yrkesutdanning.

Vi starter opp med fire yrkesfag, og vil tilføre nye fag hvert år. Skolen ligger like ved et sykehus, og jordmor og sykepleier er fag som vi ønsker for kvinnene. Vi ser det som ekstremt viktig også å ha et godt tilbud til dem.

Når elevene går ut fra skolen skal de ha en trygghet for at de har en fagkunnskap som kan måle seg med det beste!

I løpet av mars 2013 begynner byggingen av skolen og snart starter opplæring av lærerne.

English