mpair1

Margit Totland på Gol har satt seg et stort mål: Å sørge for at skoleunger i Kongo skal få rent drikkevann fra en brønn finansiert av innbyggerne i Hallingdal.

Mpaire

Mpaire er en bydel i Gamboma, som er en by med 14000 innbyggere. Det er høy arbeidsløshet, men mange har egne åkre som ligger 5-8 km fra byen. Det er mye frukt i området, noe som gjør at barna får nok mat. Jam er en viktig del av kostholdet. Videre er det en god del muslimer i området som er aktive i handelsnæringen. Det finnes imidlertid ingen fritidstilbud, bortsett fra å synge i kirken.

Skolen i Mpaire har ikke tilgang til rent vann.

Under FN`s matvareprogram

Skolen i Mpaire har 370 elever. Skolen er under FN`s matvareprogram og noen av mødrene kommer daglig og lager ett næringsrikt måltid til ungene.

Elevene er delt inn i 6 nivåer, og man må passere en test for å komme til neste nivå. Undervisningstiden er fra 07–12 og 1230-1630. Det er forskjellige elever før og etter pausen. Det undervises i fransk, matematikk, grammatikk, geografi og historie, og de er innom alle fag hver dag. Lørdag blir brukt til praktisk arbeid.

mpair3

Her får skolen nye lærebøker finansiert av Skoler i Samarbeid. Hytta i bakgrunnen er «skolekjøkkenet»

Vann kan sikre bedre sanitære forhold

Skolebygningen er ganske bra, og har gittervinduer, slitt betonggulv, tett blikktak og låsbare dører. Det er påbegynt latriner til elevene, men disse er ennå ikke i drift. Med vann kan vi sikre bedre sanitære forhold og bedre hygiene

Elevene har pulter, kladdebøker og penner/blyanter. Det er tavler i alle klasserom, og de er i tilfredsstillende stand. Det har et eget kontor/sekretariat for lærere. Når det gjelder undervisningsmateriell så er det stadig et behov.

Skolen har et stort og fint uteområde, men mangler utstyr.

Skoler i Samarbeid

Mpaire har vært med i Skoler i Samarbeid i 4 år og har Moflata skole i Skien som vennskapsskole. De har sørget for et stort antall pulter, lærebøker og forbruksmateriell.
Les mer om Skoler i Samarbeid her

Skolen er delvis foreldrefinansiert, og foreldrene må selv besørge skrivesaker og kladdebøker samt betale en skoleavgift pr halvår.  Alle lærerne får vanligvis lønn hver måned. Ingen fast dag. Lønna bestemmes av ansiennitet og varierer mellom 250 kr og 1200 kr pr måned.

Margit Totland

Margit Totland er en aktiv pensjonist som jobber hardt for å få realisert drømmen om vann for skolebarna på Mpaire

English