verkstedhallene

Folket i Galkayo, Somalia er veldig fornøyd med å ha fått en yrkesskole i byen

Ymes koordinator, José Manhique, har brukt mye tid på å drille lærerne i fagene elektrisitet, rørlegger og muring. Opplæringen av lærerne er svært viktig og er grunnlaget for det gode resultatet vi ønsker å oppnå. Selv om vi ønsker å kommer raskt igang, blir det oppstart først når vi er sikre på at lærerne kan undervisningmetoden godt nok.

José underviser lærerne i elektroverksted

José underviser lærerne i elektroverksted

Murerlærerne forbereder oppstart

Murerlærerne forbereder oppstart

Nå er skolen snart klar for å ta imot de første studentene.

– Det er interessant at vi får søknader til skolen fra mange av landsbyene der vi tidligere har skaffet rent vann, forteller Ymes lokale samarbeidspartner Jamal Salah i GSA. Befolkningen er imponert over de solide løsningene vi har levert på vannsiden og er nå imponert over kvaliteten på bygningsmassen ved skolen. Nå er elever og lærere ivrige etter å komme i gang, avslutter han.

English