DSC04693

Beletweyne er et rikt befolket distrikt i Hiran regionen. Et område som ligger langs den store Shabelle elven 315 km nordøst for Mogadishu.  Beletweyne er som mange andre distrikt rammet av konflikter mellom rivaliserende grupperinger, men har i tillegg et stort problem med flom i regntiden.

I fjor høst så vi bildene der tusenvis av mennesker flyktet fra vannmassene da Shabelle flommet langt over sine bredder. I løpet av en natt falt det 188 mm regn! Det tilsvarer et helt års nedbør! Klimaendringene rammer hardt i mange land i Afrika, og vi ser det spesielt i Somalia. I flommen i fjor ble 25 mennesker drept, 20 000 måtte flykte og over 5000 husdyr druknet.

Flommen i 2013 drev mennesker og dyr på flukt og mange druknet

Flommen i 2013 drev mennesker og dyr på flukt og mange druknet

Flommen er en konsekvens av mange faktorer; Hovedårsaken er den langvarige konflikten i landet. I løpet av de siste 20 årene har ikke flomvernet som ble bygget på 50-60tallet blitt vedlikeholdt. Det har ført til oversvømmelse over elvebankene, dårlig drenasje og blokkeringer i selve Beletweyne by. En annen årsak er dårlig kontroll og koordinering av dammene oppstrøms i Etiopia, og nedstrøms  i Somalia.

Opprinnelig var det seks avlastningskanaler i byen Beletweyn. På grunn av dårlig byplanlegging og oppblomstring av slumområder har alle disse blitt blokkert og det har hopet seg opp stillestående vann i disse «bassengene». Vann som er blitt infisert og dermed ført til kolera blant befolkningen.

Rydding og utvidelse av avlastningskanalene

Rydding og utvidelse av avlastningskanalene

DSC04751

Med finansiering fra norske UD har Yme sammen med partnerne NorSom og GSA jobbet med å få til et flomvernsprogram. Prosjektet har gått ut på å reparere og forstørre avlastningskanalene og å gi opplæring i vedlikehold og drift av systemet til befolkningen. Det har vært et godt samarbeid med den lokale administrasjonen i Beletweyn og de omkringliggende landsbyene Waraaboole og Gambarlaawe. En komite, «Community Managment Committee», er blitt opprettet bestående av 14 medlemmer, 7 fra hvert av de rammede områdene. De har fått opplæring i flomvern, vedlikehold, mobilisering, organisasjonsutvikling, bokføring av regnskap, teamarbeid, deltakelse og lokalt eierskap.

Opplæring av lokal komite

Opplæring av lokalbefolkningen

DSCN6472

Etablering og opplæring av lokal flomvern komite

 

Prosjektet er nå avsluttet og levert som avtalt i henhold til budsjett.

English