DSC_4392 2 2

Det at verden står overfor flere store humanitære kriser nå, og det at Somalia scorer noe høyere på statistikkene enn før, har ført til mindre fokus og dermed mindre penger til landet. Det er ikke riktig at man skal konkurrere om bistandspengene! Det er egentlig helt forferdelig! Men vi vet at på grunn av de store krisene i Syria, den Sentral-afrikanske Republikk og Sør Sudan er det lite penger igjen til de andre humanitære krisene som ikke får like mye omtale. Det er feil å sette disse krisene opp mot hverandre. Verdenssamfunnet skulle kunne håndtere alle kriser!

Virkeligheten i Somalia er beinhard! Her er noen  fakta:

  • 2,9 millioner somaliere er i humanitær krise
  •  50 000 barn er alvorlig underernært og står i fare for å dø
  • Kvinner i Somalia står overfor den nest høyeste risiko for barseldød i verden og babyene den høyeste risikoen for å dø den dagen de blir født
  • 1,1 millioner mennesker er på flukt i eget land
  • Polio er tilbake, med 193 tilfeller registrert i fjor
  • Bare 30% av befolkningen har tilgang til rent drikkevann
  • Færre enn 1 av 4 har tilgang til tilstrekkelige sanitærforhold
  • 1 av 7 barn er akutt underernært

(kilde: Adeso)

Depth of excavated trench line

Våre partnere er på bakken i Somalia og vet hvor tøft det er. Den fremgangen vi har sett i Somalia er skjør. Kombinasjonen av konflikter mellom ulike grupperinger og naturkatastrofer gjør denne fremgangen utrolig sårbar. Hittil i år har kun 12% av midlene som trengs til humanitær bistand blitt gitt.

Vi i Yme bekymrer oss for vannsituasjonen spesielt. Vi har jobbet i Somalia siden 2006 og har stor kunnskap om utfordringene som ligger der og hva som må gjøres for å sikre befolkningen tilgang til rent drikkevann.

Vi som arbeider for fred og oppbygging av Somalia er bekymret for at hvis verden svikter Somalia nå, så risikerer vi et stort tilbakeskritt og igjen vil se en forverring av den humanitære situasjonen i landet.

Fra den store tørkekatastrofen i 2011

Fra den store tørkekatastrofen i 2011

English