Foto: Line Jomås ved medier og kommunikasjon Sam Eyde

I går ble det avgjort! Aust Agders største skole: Sam Eyde Videregående Skole skal støtte Ymes yrkesskoleprosjekt på Internasjonal Dag!

Yme konkurrerte med to andre organisasjoner om å få Sam Eyde. I går avgjorde elevrådet ved skolen hvem som skal bli deres neste samarbeidspartner i forbindelse med Internasjonal Dag.

–Vi har hatt litt møter med elevrådsstyret i forkant, men denne gangen presenterte vi prosjektet for hele elevrådet. At Yme fikk over 50 prosent av stemmene var utrolig gledelig, sier informasjons- og innsamlingsleder ved Yme, Wenche Eimhjellen.

Sam Eyde er Aust Agders største vidergående skole som fra høsten 2014 vil ha rundt 1400 elever. Sam Eyde videregående skole tilbyr et bredt spekter av muligheter for de som ønsker å ta videregående utdanning. Elevene kan velge mellom yrkesfaglig opplæring som fører frem til utdanning som retter seg mot produksjon, tjenester, utvikling av barn, behandling av voksne, eller utdanning som gir generell studiekompetanse og mulighet for videre studier ved universitet og høyskole.

–Det er helt nødvendig for oss å få store prosjekter med UD og FN, men det å få lokal anerkjennelse og få til noe sammen med ungdom her på Agder, det varmer mer enn noe annet, avslutter hun.

English