Ecco Forage setter opp sitt første solanlegg i Bene

Vi står tidlig opp for å studere hvor solen står opp over Bene. Det er viktig å vite i forhold til retning og helling av panelene. Her i Bene installerer vi 20 panel.

Boreteamet til Yme i Bene

Boreteamet til Yme i Bene diskuterer plassering av solpanelene

Når vi har bestemt oss for plassering og retning av fundamentene går vi gjennom alt utstyret og prøvemonterer en rekke med paneler. Det er to grunner til dette. For det første ønsker vi å kontrollmåle at tegningene stemmer med virkeligheten. Det er viktig i forhold til fundamentene. Det andre er opplæring. Vi skrur sammen i ro og fred og diskuterer de enkelte elementene. Dette gjør vi sammen for å lære. Neste gang vi monterer, er det teamet selv som må gjøre jobben alene med meg som observatør.

Ecco Forage setter opp sitt første solanlegg i Bene

Ecco Forage setter opp sitt første solanlegg i Bene

I dag støper vi fundamentene til solanlegget på Bene, Vegårsheibrønnen. Så har vi begynt planleggingen for anlegget til Hallingbrønnen, Mpaire.

På Vegårshei har vi en politiker som ønsker å være enig med alle, så på et kommunestyremøte sa han » var det opptil meg kunne Storelva renne nedover den ene uka og oppover den andre». Her ved Mpaire skulle man tro at bydelsleder tror at vann renner oppover. Da boreteamet forberede boringen fikk de ordre om å flytte seg fra det høyeste punktet på tomta til det laveste. Nå må vi legge ekstra rør og pumpe til vanntanken som skal stå høyt, slik at man kan få vann både til skole, latriner og til skolekjøkkenet.

Borehullet er på et lavere nivå enn skolen...

Bydelslederen i Mpair tror visst vannet renner oppover…

Utfodringen er at ettersom vi arbeider med solenergi bør vi ha minst mulig motstand, for å få mest mulig vann. De 150 m med ekstra rør vil redusere den mengden vann vi kan få pr dag.

Du kan støtte dette arbeidet med å gi rent drikkevann til skolebarn ved å gå inn her

 

Geir blogg i pirogg

English