Godt dugnadsånd

Daglig leder og Ymes ingeniør, Geir Ommundsen, har vært i Kongo-Brazzaville siste måneden for å ferdigstille brønnprosjekt ved tre forskjellige skoler. Det lokale boreteamet som har fått opplæring av Yme i å bore etter vann, har nå fått opplæring i montering av solpaneler.

Det er Seljordbrønnen, Vegårsheibrønnen og Heddalsbrønnen som nå gjøres ferdig. Brønnene er finansiert av privat innsamling i de respektive kommunene. Hvert prosjekt har samlet inn kr 350 000. Brønnene ble boret for en tid tilbake og nå gjenstår montering av solpaneler og bygging av vanntårn og vannkiosk.

Vannet til Heddalsbrønnen skal gi vann både til skole og sykehus og legges i rør.

Bildene viser hvordan vannanlegget til Heddalsbrønnen i Inkouele er i ferd med å ta form.

Fundamentet til solpanelene er snart ferdige

Fundamentet til solpanelene er snart ferdige

Godt dugnadsånd

Godt dugnadsånd

10818837_10152420651141472_554594433_n

Vil du være med å gi vann til skolebarn i Kongo? Du kan gi med kort på linken her

Eller gi ditt bidrag på konto 2938 11 11111.

English