Odd Ommundsen på Mbembe sammen med Kasper

Yme og teamet i Kongo har gjort ferdig Seljordbrønnen. Her er Ymes Geir H Ommundsen stemme fra felten:

Jeg var i Mbouambe Lefini i går og installerte pumpen og solpanelene.
Jeg fikk melding fra Mbouambe Lefini nå at det er kjempe mange mennesker som henter vann fra brønnen. Hele byen kommer med kannene sine. Det er første gang de får bakteriefritt vann.

Jeg skulle jo gjøre installasjonen ferdig, men det ble så mye folk og vannsøl at det var vanskelig å jobbe. Derfor måtte vi slå strømmen av for en stund slik at det tørket opp rundt brønnen.

HER kan du se den første vannstrålen fra Seljordbrønnen da de kjørte trykkluft inn nederst i brønnen for å renske opp sand og leire for å gjøren den helt ren.

Nå går brønnen med pumpe og gir helt klart og rent vann

Pumpen installeres på 57 meters dyp

Pumpen installeres på 57 meters dyp

På en overskyet dag pumper dette anlegget 25.000 liter og på en solrik dag 40.000 liter. Skolens behov er omkring 5.000 liter, så det er masse vann til resten av landsbyen hvor det bor omkring 500 mennesker. Det blir derfor montert en offentlig vannpost ved innkjørselen til skolen. Skolen får gratis vann, men det vil bli avkrevd en vannavgift fra den offentlige vannposten. Denne er 1/5 av det de betaler i dag for tilkjørt vann.

Det skal nå stiftes en vannkomite med 50/50 fordeling av kjønnene og åpnes en egen bankkonto hvor inntektene fra vannsalget settes inn. To personer må signere for uttak.

Det vil bli lagt 150 m med rørledninger for hele anlegget. Det er installert en tank på 5.000 liter som alltid holdes full. En flotør-bryter stopper pumpen når tanken er full. Fra denne tanken kan man tappe vann også om natten når pumpen ikke virker. Det er strøm i Mbouambe Lefini, men den er så ustabil at brønnen kun baserer seg på solcellepanelene. Akkurat nå har de vært uten strøm i en uke.

Odd Ommundsen på Mbembe sammen med Kasper

Til venstre er borehullet og vanntanken. Skolebygningen til venstre er ny i 2014 og på høyre side er den gamle skolen og latrinene. Det skal legges en rørledning over skoleplassen.

Det finnes en ny og en gammel latrine. Begge skal få vannkraner slik at barna kan vaske hendene sine. Og så blir det vannkran til skolekjøkkenet som ligger bak den nye latrinen. I tillegg vil boligene til lærerne få vann. Brønnen ligger på motsatt side av latrinene for å redusere risikoen for infiltrasjon fra latrinene. På grensen av skoleplassen ved veien vil det bli en offentlig vannpost.

Brønnen er finansiert av befolkningen i Seljord og omegn med Seljord Songlag i spissen.

Solenergianlegget som leverer strøm til pumpen i brønnen

Solenergianlegget som leverer strøm til pumpen i brønnen

English