amna3

Mangelen på vann er en av de mest betydelige miljøutfordringene i Mudug-regionen i Somalia. Til tross for normal regntiden er vann en knapphet i regionen. Mangelen på denne viktige ressursen er en stor helseutfordring for befolkningen. Kvinner og barn er særlig hardt rammet, og vannmangelen er ofte en av de grunnleggende årsakene til konflikten her.

Tekst og foto: Nasr Hamid  – Hydrolog i GSA (Ymes lokale partner i Somalia)

Garwalee er en liten landsby som ligger i Mudug regionen, 142 km øst for regionshovedstaden Galkacyo, der hovednæringen er husdyrhold.
Landsbyen er avhengig av en «berkad» (en kunstig dam i terrenget som samler opp vann i regntiden) til alle sine vannbehov, og når regnet svikter, eller under lengre tørketid, må vannet fraktes over lange avstander med lastebil fra andre kilder. Yme med partnerne GSA, og NorSom har arbeidet med å sørge for en langt mer effektiv og bærekraftig måte å få vann til de mer enn 1600 mennesker som bor i området.

Fordrevet av klankrig

På boreplassen møter jeg en kvinne som heter Amna (20). Sammen med andre kvinner i landsbyen komme hun til borestedet for å hente vann hver dag. Hun var en av mange som fascinert kikket ned i det gapende brønnhullet vi holdt på med. Amna bor sammen med sine fire små barn i Garwalee. Hun har nylig ankommet fra Hiiran-regionen, etter å ha blitt fordrevet av krigen mellom klanene der. – Vi var redde for våre liv, sier hun. – Alle sa det ville bli kamper og bombing. Det var mai, alle landsbyboerne jobbet hardt. En natt våknet jeg av smell. Landsbyen ble angrepet, forteller Amna. Øynene fokuserer fast på noe i det fjerne.
– Jeg visste ikke hvem som skøyt på oss, eller hvorfor. Ansiktene deres var dekket. Først kom de på kameler, så kom de i tunge kjøretøy, og til slutt kom de til fots. Det var så mye skriking. Folk kjørte og skøyt overalt! Jeg var så redd, jeg bare løp uten engang å ta på meg skoene, minnes hun.

Amnas tre unge sønner og lille datter unnslipper, men mannen hennes blir drept.

Truet på vei til vannkilden

De kommer seg til landsbyen Garwalee og bor nå i en ett roms leirhytte. De har lite mat. Hennes dager dreier seg kun om kampen for å overleve.
– Da vi kom hit var vannet et stort problem, sier Amna. – Vi måtte gå til en vannkilde 2 km fra landsbyen, og dette var farlig fordi vi ble truet av nomader som ville slå og angripe oss.
Men vi trengte å hente vann til våre daglige gjøremål, så vi hadde ikke noe annet valg enn å forlate landsbyen, fortsetter hun.  – Å miste min mann i kampene gjorde meg mer bestemt på å gi mine barn en fremtid.

Som mor er det min plikt å forsørge familien min, men noen ganger føler jeg at jeg svikter dem da jeg ikke finner nok vann og mat for å stille tørsten og sulten deres, sier hun fortvilet.

300 husstander får nå rent vann

I lang tid hadde Amna og landsbyen ingen tilgang på rent drikkevann. De var avhengige av disse vannsamlingsdammene som er fordypninger gravd i bakken for å samle regnvann. Reisen til dammen kunne ta opptil en time. For å få hentet nok vann til husdyrene og til husholdningen, brukte hun å gjøre denne turen fem til seks ganger daglig.

amna6

Vannsamlingsdammene er langt unna og helt ubeskyttet.

Et nytt vannsystem er nå konstruert til de 300 husstandene i området. Dette gjør det enkelt å hente hjem drikkevann, og letter byrden til barn og kvinner kolossalt.

Mindre enn ti minutter å hente vann

Kun en vannpost i dette området virker kanskje ikke så mye, men for Amna og hennes naboer i landsbyen, representerer det et enormt fremskritt.

Det er høydepunktet på dagen å gå til den nye vannposten, sier Amna.

Amna går hjem fra vannposten, denne gangen med jerry-kannen uanstrengt balansert på hodet, ikke en dråpe går til spille, og hun er trygt hjemme på mindre enn ti minutter.
– Det var den beste dagen i mitt liv da vi fikk vårt eget vann her i landsbyen, sier hun glad. – Vi står fortsatt overfor mange utfordringer ved å leve her, men vi trenger i det minste ikke å bekymre oss for tilgangen til vann.
– Jeg kan holde meg selv og mine tre små barn friske fordi jeg har rent vann hver dag.  Snart vil jeg bygge nytt rom fordi jeg nå har nok vann. «Wamasantahy», – tusen takk, sier hun.

amna2

Amnas barn har nå et mye bedre utgangspunkt for fremtiden med rent drikkevann

 

Den ferdige brønnen i Garwale er 219 meter dyp og gir rent vann til 300 husstander

Den ferdige brønnen i Garwale er 219 meter dyp og gir rent vann til 300 husstander


Fakta

Yme har sammen med lokal partner GSA og diaspora organisasjonen NorSom jobbet med vannprosjekter i Somalia siden 2006. Flere hundre tusen mennesker har fått rent drikkevann fra dype borebrønner, håndgravde brønner og gjennom rørledninger fra disse vannprosjektene. Arbeidet er hovedsakelig finansiert av norske UD og FN. Ved flere anledninger under humanitære kriser har Yme/GSA/Norsom kjørt ut vann til befolkningen for å redde liv. Senest i juli og august i år ble det kjørt ut 180 000 liter vann daglig til tørkerammede områder i Mudug regionen.
Metoden som er brukt i forhandlinger mellom klanledere om vannrettigheter er videreutviklet i et fredsprosjekt. Yme har også sammen med sine partnere i år startet en yrkesskole i Galckacyo. Somalia er med dette Ymes største prosjekt per i dag.


Ønsker du å gi rent drikkevann til de som ikke har?

  • Gi din gave med kort her.

  • Gi vann – gi liv konto: 2938 11 11111

  • Send en SMS med YME til 2377 og gi kr 200

  • Bli fast giver. Fyll ut skjema her

English