GHO_1768-red2

Somalia har Afrikas lengste kystlinje, og nå håper landets fiskeriminister på hjelp fra Arendal til å bygge opp landets fiskeri.

Tekst Tore Ellingsen (Agderposten 10.03.2016)

Den humanitære organisasjonen Yme med hovedkontor på Vegårshei, har lang erfaring fra Somlia, og ble en naturlig samarbeidspartner da fiskeriminister Hassan Warsame kom til Norge og Arendal.

Besøket startet på Havforskningsinstituttet i Flødevigen, hvor ministeren fikk en grundig innføring fra en av verdens eldste havforskningsinstitusjoner. Nå har de blant annet Mosambik som et hovedsamarbeidsland.
– Vi er også åpne for å bistå Somalia, sier forskningsdirektør Erlend Moksness. Landet er ikke ukjent for Flødevigen, som er blant de ledende på karlegging av maritime ressurser.
Fiskeriminister Warsame forteller at de nå kun kan fiske for øyeblikkelig konsum.
– Vi mangler det meste, blant annet har vi ikke fryseanlegg, så vi kan ikke ta opp større mengder og få oppbevart fisken, sier han.

Landet har store fiskeressurser som de har store utfordringer med å få utnyttet.

Tidligere kom andre lands fiskefartøyer og forsynte seg av ressursene, fordi Somalia ikke har noen fungerende kystvakt. Lokale fiskere måtte finne seg andre inntektskilder, og gode sjøkunnskaper gjorde dem godt egnet i den store piratvirksomheten som lenge herjet skipstrafikken i havområdene utenfor landet.

Nå er piratvirksomheten i stor grad blitt eliminert, og behovet for å verne landets fiskeressurser er økende. Fiskebestanden har økt på grunn av lite uttak under årene med piratene.

Derfor satte Hasan Warsame og hans verter fra Yme også kursen innom Norsafe.

– Patruljebåter derfra er interessante, men de må utstyres slik at de ikke kan overtas av uvedkommende, forteller Thore-Andre Thorsen fra Yme.

– Slike raske og godt utstyrte båter er nok fristende for kriminelle og pirater, forteller han.

Siste stopp på arendalsturneen var GRID-Arendal som også har kompetanse og erfaring som Somalia ønsker.

– Vi ser gjerne at Somalia finner samarbeidspartnere her i distriktet. Det er mange andre land som også vil inn på dette området, men de vil gjerne ha hånd om ressursene som en motytelse. Norske selskaper og institusjoner har ikke slike kryssende interesser, fremholder Thorsen.

Hassan Warsame var for øvrig svært fornøyd for orienteringen på Flødevigen og sa etterpå at besøket hadde vært nyttig.

IMG_3503-red

Fiskeriminister Hasan Warsame på Yme. Her med daglig leder Geir Ommundsen (t.h.) og programansvarlig for Somalia, Thore-Andre Thorsen (t.v.)

English