mangalissewoman2

Mosambik er et av verdens fattigste land, og selv om den langvarige borgerkrigen ble avsluttet i 1992 og landet har hatt en stødig økonomisk vekst, sliter landet fortsatt og er avhengig av bistand. Yme har jobbet i Mosambik siden en stor syklon rammet landet i 2004. Havvann flommet innover land og ødela brønner. Etter flere år med landsbyutvikling med vann og sanitær, startet Yme opp en yrkesskole i Vilanculo med støtte fra Norad.

 
 

Kultur og historie

Mosambik ble kolonisert av portugiserne allerede i 1505 og fikk først selvstendighet etter 470 år i 1974. Den første presidenten, Samora Machel , som hadde ledet National Front for the Liberation of Mozambique (FRELIMO) i den ti år lange gerilja-kampen for frihet, omkom i en flystyrt i 1986. Da var allerede konflikten med Mozambique Nationa Resistance (RENAMO) i gang og en seks år lang borgerkrig var i gang. Det ble innført flerpartidemokrati i 1994, og FRELIMO har siden den gang sittet med makten. Selv om den politiske situasjonen i Mosambik i hovedtrekk er stabil, eksisterer det et visst potensial for sosial uro som følge av økte levekostnader og manglende reduksjon av fattigdom.

Det finnes 16 større etniske grupper og seks større lokale språk. Det offisielle språket er portugisisk. Engelsk er lite utbredt.

Utfordringer

Selv om den politiske situasjonen i Mosambik i hovedtrekk er stabil, eksisterer det et visst potensial for sosial uro som følge av økte levekostnader og manglende reduksjon av fattigdom.

Mosambik er hardt rammet av HIV/AIDS og blant de ti hardest rammede landene i Afrika. Underernæring og dårlig helsetilbud gjør at gjennomsnittlig levealder er rundt 50 år.

Landet blir ofte utsatt for flom og tørke. Dårlig hygiene og sanitær fører til mye diaré og vannbårne sykdommer.

Alle barn har rett på grunnskole, men bare halvparten fullfører femteklasse. Kun 56 prosent av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.

ARBEIDET VÅRT

Yme har lang erfaring i Mosambik. Vi startet med å lede det tekniske arbeidet til Kirkens Nødhjelp i 2000 etter en stor flom. I 2004 startet vi opp vårt eget arbeid i Vilanculos distriktet med blant annet støtte fra Norad. Yme bygde nye brønner og en barneskole i området i tillegg til å jobbe med viktig landsbyutvikling og etablering av yrkesskole.

Bygger brønner

Yme startet arbeidet med brønnbygging etter en kraftig flom i kystområdet av Inhambane provinsen i 2006. Sjøvann flommet inn i brønner og ødela drikkevannet. Folk ble syke og kolera var utbredt. Yme borte 12 nye brønner. Opplæring innen helse og hygiene, samt vedlikehold av håndpumper har vært sentralt i landsbyutviklingen.

Mangalispump

Bygger latriner

Tilgang til skikkelige sanitæranlegg handler ikke bare om hygiene, men også om menneskeverd. Nesten halvparten av verdens befolkning, nærmere 2,5 milliarder mennesker, mangler tilgang til grunnleggende sanitærtjenester. Forbedrede sanitærforhold har et stort potensial for å redde liv.

Yme har bygget latriner til barneskoler og gitt grunnleggende opplæring i hygiene i Vilanculos-regionen.

I 2011 utdannet vi 40 kvinner til å bygge latriner. Disse kvinnene har produsert nærmere 1000 latriner.

En av latrinene Yme har bygd ved en barneskole i Mosambik.

En av latrinene Yme har bygd ved en barneskole i Mosambik.

vilanculosslabs

Sanitærprosjekt med kvinnene i Vilankulo-distriktet

 

Yrkesskole

Centro de Formacao profissional de Vilankulo åpnet sine dører i juni 2010. Opplæring av lærere fant sted i Sør-Afrika og ble fulgt opp av en intensiv treningsperiode på på selve skolen. Det faktum at lærerne kom fra en bakgrunn hvor de ikke var vant til å presentere leksjoner til elever, gjorde at de måtte også få opplæring i metodikken i den pedagogiske prosessen.

Yrkesskolen i Vilanculo ble bygget opp av Yme med støtte fra Norad 2009-2012

Yrkesskolen i Vilanculo ble bygget opp av Yme med støtte fra Norad 2009-2012

Skolen ligger 8 km sør for landsbyen Vilankulo i Mosambik. De fleste av elevene kommer fra lokalområdet, og mange går lange avstander fra landsbyen sin om morgenen og tilbake på ettermiddagen. Dette har ikke hindret dem fra å delta på skolen, fordi de innser at dette er en mulighet for dem å få opplæring i et felt som de har personlig interesse i, og ikke minst kan de bruke kunnskapen de får til å tjene en inntekt for familien sin. Befolkningen er meget fattig. Innbyggerne i Vilankulo og omegn er i stor grad avhengig av fiske for å overleve.

De første kursene vi tilbydde i 2010 var rørlegger, muring, flislegging, IT og keramikk. 44 elever kvalifiserte seg i desember samme år, hvorav tretten var kvinner. Disse kvinnelige elevene utmerket seg også i de såkalte mannsdominerte fagene, og la et viktig grunnlag for fremtidig rekruttering av kvinner. Elektro og snekkerlinje ble innført i 2011. Ikke mye interesse ble vist for keramikk, og denne linjen ble derfor avviklet. Sveiselinje ble et meget populært tilskudd til skolen i 2013.

vilanculos2013

Rundt 20 prosent av elevene ved yrkesskolen er kvinner

Suksesshistorien om denne skolen er godt kjent i de fleste deler av Mosambik og dette sikrer en jevn tilstrømning av søkere. I dag reiser ungdom 800 km for å gå på skole her. Den høye standarden på det faglige har også sikret arbeidsplasser til mange elever etter endt skole. Per august 2016 har tilsammen  716 ungdommer blitt uteksaminert ved skolen. I Desember 2014 fikk 100 prosent av avgangselevene jobb, men i snitt får 46 prosent fast jobb, mens resten enten driver som selvstendig næringsdrivende eller jobber i den uformelle sektor.

Selv om skolen ble overlatt til lokale hender i 2012 har vi hele tiden hatt et godt samarbeid med skolen. Vi har brukt yrkesskolen som et opplæringssenter for andre yrkesskoler i Afrika og skapt et nettverk med andre skoler.

Filmen under er fra avslutningsfesten i desember 2015. Her viser elevene hva de har lært og tidligere elever kommer og forteller sine historier.

Vilanculos har en turistnæring i vekst. På tross av dette har man ikke greid å redusere fattigdommen betydelig eller skape nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen innen dette feltet. Reiselivsnæringen selv skylder på at de ikke finner kompetansen lokalt.

Sammen med en av Norges største yrkesfagskoler, Sam Eyde i Arendal, startet vi opp en helt ny hotellfaglinje høsten 2015.

.DSC_0088

VÅR PARTNER I MOSAMBIK

FDC er en privat, non-profit organisasjon som arbeider mfor å ha en holistisk innsats innen alle sektorer av samfunnet for å fremme utvikling, demokrati og sosial rettferdighet. FDC ble dannet utfra overbevisningen om at fattigdom ikke er uungåelig. Fattigdom er resultatet av en kompleks prosess der befolkningsgrupper er marginalisert og utnyttet. De har ikke tilgang til vitenskapelig og teknisk kunnskap og aktuelle teknologier. De har begrenset tilgang til ressurser. De får ikke tilstrekkelig støtte fra landets formelle institusjoner, inkludert innenfor områder som utdanning, helse, landbruk, transport og finansielle tjenester. Kombinasjonen av disse omstendighetene påvirker folks holdning til naturen og livet. Særlig deres tro på at de har begrensede utsikter til å forbedre sin situasjon. Det er disse strukturelle og psykologiske hindringer som er roten til fattigdom. Dette har FDC til hensikt å endre.

Yme og FDC har jobbet sammen siden 2004. Først med vannprosjekter og landsbyutvikling i flere sektorer, og med yrkesskole.

Graca Graça Machel er FDC`s president. Graça har en høy  status i Mosambik både som tidligere førstedame og  enke etter deres første president Samora Machel og  som tidligere utdanningsminister i Mosambik. Graça  var også gift med nå avdøde president Nelson Mandela  i Sør-Afrika, og er den eneste kvinnen i verden som har  vært gift med to statsledere! Hun har hatt verv blant  annet i FN og har stort engasjement spesielt  for kvinner og barns rettigheter. For dette arbeidet har  hun fått mange priser, blant annet Nansen-medaljen.

 

English