DSC_4392 2 2

I Somalia lever 3 millioner mennesker i fattigdom (40% av befolkningen) og 2,4 millioner har behov for humanitær hjelp.

Vannkrisen i Somalia er stor. Siden 2006 har Yme gitt mennesker og dyr tilgang til rent drikkevann. Vi har bidratt med å kjøre ut vann under tørkekatastrofene i 2011 og 2014. De siste årene har vi også arbeidet med fred og forsoning mellom klaner og også flomsikring.

Kultur og historie

Et slående trekk ved Somalia er at de har kun ett språk, en religion (islam) og felles kultur.

Somalia er et utpreget klansamfunn, der klantilhørighet er av stor betydning sosialt, politisk og på andre måter. Det finnes fire hovedklaner: Hawiye, Darood, Dir, Digil-Mirifle (Rahanweyn) – samt en gruppe mindre klaner som ofte benevnes som «den femte klan». Disse klanene er i sin tur inndelt i en rekke underklaner og under-underklaner av stor kompleksitet, og preget av endringer såvel som skiftende allianser.

 

Somalia fikk en strategisk verdi under byggingen av Suezkanalen (1859-70) og har vært kolonisert av både Storbrittania, Frankrike og Italia, der sistnevnte har hatt størst makt og styrte Somalia frem til selvstendigheten i 1960.

Mye av den effektive rettshåndhevelsen, i den grad den eksisterer, har vært og er i stor grad basert på lokal sedvanerett og religiøs lovgivning, sistnevnte særlig i områder dominert av den islamistiske bevegelsen Al Shabaab.

DSC_7423

Konflikt

Somalia har vært et land i konflikt i snart 25 år. Hundretusener av mennesker har blitt drevet på flukt på grunn av militære offensiver mot den væpnede opprørsgruppen Al-Shabaab.

En overgangsregjering, som kun kontrollerte deler av landet, ble erstattet av en folkevalgt regjering i 2012. Landet fikk en midlertidig ny grunnlov, som slår fast at Somalia skal være en føderal stat. Den nye regjeringen har ført til en forsiktig optimisme, men veien mot fred er skjør og lang.

Til tross for internasjonal støtte til regjeringen og hjelp fra militære styrker fra Den afrikanske union (AU) er sikkerhetssituasjonen i Somalia fremdeles ustabil og preget av strid mellom klaner og væpnede konflikter. Al Shabaab har til tross for tap av baser, inntekter og militær kampevne opprettholdt sin evne til å utgjøre en betydelig trussel mot somaliske myndigheter, sivilbefolkningen og internasjonale støttespillere og bistandsarbeidere.

Somalia har tradisjonelt hatt et godt forhold til nabolandet Kenya, men på grunn av flere alvorlige terrorhandlinger begått av Al-Shabaab i Kenya de siste årene har Kenya nå stengt grensene og sender somaliske flyktninger tilbake over grensa.

DSC02952

Klimautfordringer

Somalia er et stort land som for det meste består av høylandsplatå og sletter. Landet har Afrikas lengste kyst, og rettighetene til havs har vært meget omstridt. Landet har i alle tider vært rammet av tørke og flom. Vi opplever ekstremvær og klimaendringer verden over, men det er et faktum at Somalia rammes ekstra hardt.

Gjennom landet renner to store elver, Shabelle og Jubba. De har sitt utspring i høylandet i Etiopia. Disse flommer i større grad nå enn tidligere og fører til store ødeleggelser, driver mennesker og dyr på flukt og ødelegger viktige jordbruksområder.

Somalia har normalt to regntider, Gu (april til juni) og Dayr (oktober til desember). Langs kysten mellom hovedstaden Mogadishu og Kismayo får man i juli-august også en tredje regntid kalt Xagaa. Når regntiden uteblir får det enorme konsekvenser for folk og dyr. I 2011 så vi en av de værste humanitære katastrofene i historien der 260 000 mennesker omkom på grunn av tørken. Halvparten var barn under 5 år.

ARBEIDET VÅRT I SOMALIA

Yme har vært i Somalia siden 2006 og har hovedsakelig jobbet i Galmudug provinsen og i Mogadishu. Alle prosjekter gjennomføres i et helt spesielt samarbeid mellom norsk-somalisk diaspora og lokal partner.

Awales minnekortDSC_1086-red

Bygger brønner

Siden 2006 har Yme arbeidet med å skaffe rent drikkevann til befolkningen. Dette gjør vi hovedsakelig med å bore brønner. Utfordringene med vannet i store deler av Somalia er at selve grunnvannet er saltholdig. Det må også bores dypt, ofte ned til mer enn 200 meter. Vi har egen borerigg og stort, lokalt mannskap med dyktige fagfolk som ingeniører, hydrologer og geologer.

6

Bygger latriner og hygieneopplæring

Gode sanitære løsninger er en viktig del av arbeidet i tillegg til hygieneopplæring. Under tørkekatastrofer læres befolkningen opp i alternative hygienemetoder for å spare vann.

Komposteringslatrine

Nødhjelp

Vannutkjøring under ekstrem tørke har reddet mange liv, men er en nødløsning. Ved langvarig tørke er vann til dyrene like viktig som til mennesker, da husdyrhold er viktigste inntektskilde og mat for store deler av befolkningen i distriktene. Det å miste husdyrene er katastrofe.

I disse gropene fylles vann for husdyr

I disse gropene fylles vann for husdyr fra tankbil

Distribusjonsnett

Yme har lagt ned rør over store avstander for å gi vann fra sikre kilder til kystnære områder der grunnvannet er for salt. Den lengste rørledningen vi har lagt så langt er på 22 km.

Fieldwork pipeline-2

Fornybar energi

I Somalia blåser det mye, og Yme har til nå bygget en brønn som drives av vind. Vi er opptatt av å bruke fornybar energi der det er mulig og har en klar profil om å bruke enda mer vind og sol i prosjektene våre.

DSC_7699

Flomvern

Det blir viktig fremover å få  kontroll på flomvannet og sørge for gode vanning for jordbrukerne langs Shabelle-elven. Dette området blir ekstremt viktig for å sikre matvareproduksjon for befolkningen og strømmen av returnerte flyktninger. Yme skal høsten 2015 foreta en større geografisk kartlegging av elven Shabelle som går gjennom store deler av Somalia. Vi har allerede samlet og katalogiserte alle tilgjengelige dokumenter om elven og området omkring i samarbeid med Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) i Nairobi. Den er viktig i arbeidet med flomsikring.

DSC00286-web

I 2014 rehabiliterte Yme flere gamle kanaler i byen Beletweyn og lærte opp en lokal «flomvernskomitè». Opprinnelig var det seks avlastningskanaler i denne byen som ligger i Hiran regionen. På grunn av dårlig byplanlegging og oppblomstring av slumområder har alle disse blitt blokkert og det har hopet seg opp stillestående vann i disse «bassengene». Vann som er blitt infisert og dermed ført til kolera blant befolkningen.

Prosjektet har gått ut på å reparere og forstørre avlastningskanalene og å gi opplæring i vedlikehold og drift av systemet til befolkningen. Det har vært et godt samarbeid med den lokale administrasjonen i Beletweyn og de omkringliggende landsbyene Waraaboole og Gambarlaawe. En komité, «Community Managment Committee», er blitt opprettet bestående av 14 medlemmer, 7 fra hvert av de rammede områdene. De har fått opplæring i flomvern, vedlikehold, mobilisering, organisasjonsutvikling, bokføring av regnskap, teamarbeid, deltakelse og lokalt eierskap.

floodprotection

Fred og forsoning

Frykt, hat, fordommer og isolasjon mellom lokalsamfunn har vært, og er et stort problem i Somalia. Fredsporsjektet til Yme er en videreføring av metodene vi har brukt for å skape fred mellom klaner i forbindelse med vannrettigheter og eierskap til brønnene.

Prosjektet har som mål og få klaner til å sanne sammen og forplikte seg til å gå sammen om fred. Prosjektet startet på grasrotplan i Somalia og har etterhvert involvert somalisk diaspora fra Kanada, USA, Storbrittania og Norge.

Hundrevis av frivillige deltar i arbeidet og til tross for store utfordringer underveis har vi sett at denne form for fredsaktiviteter baner vei for fred og stabilitet i noen av områdene vi har jobbet.

Yrkesskole

Yme satser på yrkesutdanning fordi det gir elevene formelle kunnskaper. Vi ønsker å bidra til at unge mennesker får et fundament som kan hjelpe dem til å komme inn på arbeidsmarkedet og sørge for videre utvikling. Dette var også utgangspunktet for å starte yrkesskolen i Somalia. At en effekt er å demobilisere ungdom fra pirat- og annet militær virksomhet er ekstremt viktig.

I 2013 bygde Yme Professor Adow Training Center i Galkayo. Som fagorganisasjon er vi opptatt av høy faglig kvalitet og har brukt mye ressurser på å implementere en evalueringsform som sikrer dette.

DSC08958-web

Skolen er godt mottatt av befolkningen i regionen.  Foreløpig er det konvensjonelle fag som murer, elektriker, rørlegger og flislegger som er implementert. Det første kullet som vi uteksaminerte våren 2015 besto av 64 menn og 5 kvinner. Det at kvinnene har fått innpass i en typisk mannsdominerte fagretninger ser vi på som noe veldig positivt.

Videre plan for skolen er å implementere mekaniske fag og sveis, men også mere kvinneorienterte fag som helsefag. Skolen ligger like ved det lokale sykehuset, noe som gir et godt utgangspunkt for samarbeid.

Yrkesskolen er en del av skolenettverket som Yme har utviklet med skolene våre i Rwanda og Mosambik.

De første jentene er i gang med yrkesfag i Galkayo, Somalia

De første somaliske jentene som utdannet seg innen håndverksfag har skapt historie.

 

Arbeidet støttes hovedsakelig av Utenriksdepartementet, Norske Ambassade i Nairobi og FN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Yme har også et tett samarbeid med Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

 

English