DSC_5723 (2)

Ymes daglige leder siden 2006, Geir Ommundsen, har bestemt seg for å gå av med pensjon til høsten.

Selv om Geir Ommundsen går av med pensjon først til høsten, fratrer han rollen som daglig leder allerede nå. Han vil fungere som spesial-rådgiver for Yme frem til pensjon i november.

For å sikre en god overgang, overtar økonomisjef og programansvarlig for Somalia i Yme, Thore Andre Thorsen, roret som daglig leder i Yme inntil videre. På den måten håper vi å sikre en god overgang og ta med oss mest mulig av Geirs gode kompetanse videre.

–Vi skal selvfølgelig takke Geir av på en skikkelig måte når den tid kommer, men i første omgang er det viktig for oss å informere våre støttespillere, om endringene i organisasjonen, forteller påtroppende daglig leder Thore Andre Thorsen.

Alvorlig sykdom i nær familie, har forhindret Geir i å reise ut og ferdigstille vannprosjekter i Kongo siste tiden.

–Nå ser det ut som jeg kommer til å reise ut i juli, og det ser jeg veldig frem til. Jeg håper vi kan presentere flere ferdige brønner i Kongo utpå sensommeren, sier Geir Ommundsen.

–Thore Andre Thorsen har vært en sentral person i Ymes ledelse de siste 4 årene. Thore Andre har et brennende engasjement og stort pågangsmot, og Yme er i gode hender under hans lederskap, fortsetter han.

Geir brenner fortsatt for prosjektene og ønsker å bidra også inn i pensjonisttilværelsen.

–Heldigvis for oss, ønsker Geir å bistå Yme som rådgiver og konsulent også etter pensjon. Sammen med våre dyktige partnere skal vi fortsette å jobbe for bærekraftig utvikling i utviklingsland i Afrika, avslutter Thorsen.

kollegaer

Avtroppende og påtroppende daglig leder i Yme

English