Arne Olav 225
Arne Olav Øyhus
Styremedlem

Arne Olav er professor og leder for Institutt for utviklingsstudier ved Universitetet i Agder, Kristiansand. Han har arbeidet med praktisk bistandsarbeid, men også som konsulent, forsker og lærer innenfor utvikling og bistand. Han har hovedfag i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad fra Universitetet for miljø- og biovitenskap. Han har publisert artikler om naturressursforvaltning, kultur og religion, entreprenørskap og utviklingsspørsmål. For tiden arbeider han med forholdet mellom bærekraftig utvikling og naturkatastrofer, og hva slags rolle religion har for bistand og utvikling. Arne Olav gikk inn i Ymes styre i 2012.

English