Toit 225
Du Toit Kanfer
Independent special advisor on Vocational training

Du Toit er fra Sør-Afrika, og begynte for Yme i 2009. Han har over 30 års erfaring som lærer for både unge og voksne. Han var koordinerte treningen ved yrkesskolen i Mosambik og i Somalia.

English