Marianne
Marianne Rodvelt
Styremedlem

Marianne Rodvelt er advokat og driver advokatfirma i Grimstad. Hun tok juridisk embetseksamen på UiO, med internasjonale menneskerettigheter som spesialfag, og har senere gjennomført Master of Management (MOM) programmet Scenarios, Foresight and Strategy ved Handelshøyskolen BI i Oslo med fokus på næringslivets samfunnsansvar.

Marianne har tidligere arbeidet med innovasjonsledelse, som forsker/prosjektleder med vekt på klima-, miljø og bærekraftspørsmål i Agderforskning, kommunikasjonsledelse/informasjonsrådgiver i Aust-Agder fylkeskommune, skrivende journalist i Agderposten og nyhetsanker/programleder i TVA.

English