elmi
Mohamed Elmi Sabrie Jamalle
Rådgiver Somalia

Elmi er leder av den norske diasporaorganisasjonen NorSom. Han er utdannet veterinær ved Universitetet på Ås, men har de siste årene jobbet på fulltid med prosjekter i hjemlandet Somalia. De siste par årene har han ledet det viktige fred -og forsoningsprosjektet som er et samarbeid mellom Yme og NorSom. Elmi er en viktig rådgiver for Yme, og NorSom er en viktig brobygger mellom Yme og lokale partnere. Til tider jobber han også som rådgiver for norske UD.

English