hortensia-web

Til deg som vil gi en minnegave

Når noen av ens nærmeste har gått bort, ønsker mange av oss å vise vår deltagelse og medfølelse gjennom vakre blomster. Temaet er ikke alltid like lett å snakke om, men det blir ikke mindre viktig av den grunn. Spørsmålene er mange; fra hvordan å gjennomføre det enkle og praktiske, til dyptliggende personlige spørsmål og ønsker.

Når en nær pårørende skal gravlegges, kommer det ofte opp spørsmål om det er ønskelig med blomster til hjemmet, eller om det er aktuelt med en minnegave til et godt formål. En slik gave gis gjerne til et formål som har tilknytning til avdødes liv og engasjement. Mange pårørende ønsker å hedre avdødes minne ved å gi en gave til en humanitær organisasjon eller et annet godt formål.

Din gave til fremtiden

Etter som vi blir mer velstående og lever lenger enn tidligere generasjoner, blir testamentariske gaver stadig mer vanlig. Flere og flere velger å nevne en god sak, et formål eller en organisasjon i sitt testamente.
Om du ønsker å støtte en organisasjon som Yme, må vi nevnes i ditt testamente. Yme er fritatt for arveavgift og avgifter ved overføring av fast eiendom – slik sikrer vi at alt kommer formålet til gode.

 

Ønsker du mer informasjon om hvordan å sette opp testament eller Ymes arbeid?

Kontakt oss på yme@yme.no eller ring oss på telefon 37 16 90 55.

English