Ønsker din bedrift å ta deres samfunnsansvar på alvor?

Olje vann web

De siste årene har det vært en markant endring i bevisstheten rundt samfunnsansvar i næringslivet. Kunder ønsker at bedrifter er tydeligere på sitt sosiale ansvar, og at de bidrar til en større samfunnsgevinst.

Samfunns – og miljøansvar handler om å gi noe tilbake til samfunnet, utover bare å sikre utbytte til aksjonærer og lønn til ansatte. Det er mange gode grunner til å ta dette på alvor:

  • Mange kunder forventer i dag at bedrifter tar samfunnsansvar
  • Samfunnsansvar bygger samhold og god lagånd på tvers i en organisasjon
  • Mange ansatte opplever at det å hjelpe inspirerer til økt innsats
  • Det å vise samfunnsansvar vil være et kvalitetsmerke for bedriften
  • Det å stå sammen om et prosjekt kan tilføre bedriften en positiv ånd

Å ta samfunnsansvar kan gjøre din bedrift attraktiv for leverandører og investorer, og ikke minst som arbeidsgiver for nyutdannede ledere.

Hvorfor velge Yme som samarbeidspartner?

margrete somalia

Våre fagfolk er nyskapende

Yme samarbeider med næringsliv, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner ute og hjemme. Slik kan vi sammen finne innovative løsninger og sikre utveksling av kompetanse med ikke-tradisjonelle bistandsmiljøer.

Praktiske og solide løsninger som varer

Vi arbeider for solide løsninger som er tilpasset lokale behov. Vi stiller de strengeste kvalitetskrav i planlegging, gjennomføring og oppfølging av våre prosjekter.

Yme tenker på miljøet

Vårt mål er å bruke fornybar energi der vi kan. I Somalia blåser det mye, og her har vi flere vellykkede vannprosjekter med vindkraft. Våre brønner i Kongo Brazzaville blir drevet av solenergi.

Yme bruker ansvarsfulle og fredsbevarende metoder

Vi er åpne og ansvarlig i møte med mennesker, kulturer og problemstillinger. Dialog med enkeltmennesker, lokalsamfunn og myndigheter er viktig for godt samarbeid.

Yme er en politisk og religiøst nøytral organisasjon

 

 

Hvordan kan din bedrift engasjere seg?

Vanngutt web

Kanskje sitter din bedrift på en helt spesiell kompetanse eller ressurs som kan være til stor nytte i et prosjekt? Yme kan sitte på ressurser og nettverk som kan være nyttige om din bedrifter ønsker å etablere seg i afrikanske land. Eller ønsker dere rett og slett bare å samle dere om en felles oppgave som kan bidra til noe meningsfullt?
Her kan vi sammen komme frem til en spennende innfallsvinkel.

Det er viktig å ha med de ansatte i denne prosessen – slik kan det bli en vinn-vinn situasjon der både ledelse og ansatte får noe igjen for å være med.

English