Yme – fordi vann gir liv, og kunnskap gir muligheter.

Dette jobber Yme med:

 

Vann:

Rent vann gir liv, muligheter og samfunn det er godt å bo i.

 

Derfor jobber Yme med å bygge brønner og sikre tilgang til rent vann i fattige samfunn. Vi gir også opplæring i hvordan lokalsamfunnene selv kan drifte og vedlikeholde brønnene – slik sikrer vi en positiv utvikling blant enkeltmennesker i de rammede områdene; både mental og fysisk.

 

Vann gir fantastiske ringvirkninger:

  • rent vann dekker våre primærbehov gjennom å slukke tørsten og sulten
  • rent vann sikrer god hygiene og derfor også god helse
  • rent vann brukes i industri og annen produksjon av varer – slik kan fattige samfunn bygge opp økonomien sin igjen gjennom tilgang til rent vann

 

Sanitæranlegg:

Yme heier på mammaer og barna deres.

Det er derfor viktig at mammaene i byene vi jobber i, får kunnskapen som trengs til å oppfostre friske, sunne og glade unger som igjen kan være med å bidra i sitt lokalsamfunn. Helseutfordringene er store i flere av områdene Yme jobber i. Dette henger sammen med deres begrensede tilgang til rent vann og manglende kunnskap om hygiene og smittebærere. Yme bygger derfor sanitæranlegg og driver med hygieneopplæring.

 

1200X720PIX_barn3

 

Kunnskap og utdanning:

Kunnskap gir muligheter.

Samfunn i utvikling trenger driftige, unge mennesker som ønsker å gjøre en positiv endring i både egen og sin families hverdag. For å få til dette, trenger de en praktisk utdanning det er behov for. Yme bygger derfor yrkesskoler og driver med opplæring i forskjellige yrkesfag. Dette gir ungdommen den praktiske kunnskapen de trenger for å skaffe seg selv, sin familie og sitt samfunn et levebrød.


Yme jobber spesielt i Somalia og Mosambik – her finnes både vann-, sanitær- og kompetanseutfordringer. Under finner du informasjon om de konkrete tiltakene Yme har innført i disse landene.

 

Somalia

I Somalia lever 3 millioner mennesker i fattigdom (40% av befolkningen) og 2,4 millioner har behov for humanitær hjelp.

 

Vannkrisen i Somalia er stor. Siden 2006 har Yme gitt mennesker og dyr tilgang til rent drikkevann. Vi har også bidratt med å kjøre ut vann under tørkekatastrofene i 2011 og 2014. De siste årene har vi i tillegg arbeidet med fred og forsoning mellom klaner, samt flomsikring.

VÅRT ARBEID I SOMALIA

Yme har vært i Somalia siden 2006 og har hovedsakelig jobbet i Galmudug-provinsen og i hovedstaden Mogadishu. Alle prosjekter gjennomføres i et nært samarbeid mellom norsk-somalisk diaspora (somaliske utvandrere) og lokale partnere.

DSC01470

Brønnbygging

Siden 2006 har Yme arbeidet med å skaffe rent drikkevann til befolkningen. Dette gjør vi hovedsakelig ved å bore brønner. Utfordringene med vannet i store deler av Somalia er at selve grunnvannet er saltholdig. Det må derfor bores dypt, ofte ned til mer enn 200 meter. Vi har egen borerigg og stort, lokalt mannskap med dyktige fagfolk som ingeniører, hydrologer og geologer.

Bygger latriner og hygieneopplæring

Gode sanitære løsninger og riktig hygieneopplæring er en viktig del av Ymes arbeid. Under tørkekatastrofer læres befolkningen opp i alternative hygienemetoder for å spare vann.

Nødhjelp

Vannutkjøring under ekstrem tørke har reddet mange liv, men er en nødløsning. Ved langvarig tørke er vann til dyrene like viktig som til mennesker; husdyrhold er den viktigste inntektskilden samt mat for store deler av befolkningen i distriktene. Det å miste husdyrene er derfor synonymt med katastrofe for mange somaliske familier.

I disse gropene fylles vann for husdyr

I disse gropene fylles vann for husdyr

Distribusjonsnett

For å gi vann fra sikre kilder til kystnære områder der grunnvannet er for salt, har Yme lagt ned rør over store avstander. Den lengste rørledningen vi har lagt så langt er på hele 22 kilometer.

reint vann i Somalia17

Fornybar energi

I Somalia blåser det mye, og Yme har til nå bygget en brønn som drives av vind. Vi er opptatt av å bruke fornybar energi der det er mulig og har en klar profil om å bruke enda mer vind og sol i prosjektene våre.

Flomvern

Det blir viktig fremover å få  kontroll på flomvannet og sørge for god vanning for jordbrukerne langs Shabelle-elven. Dette området blir ekstremt viktig for å sikre matvareproduksjon for befolkningen og strømmen av returnerte flyktninger. Yme foretok høsten 2015 en større geografisk kartlegging av elven Shabelle som går gjennom store deler av Somalia. Vi har allerede samlet og katalogiserte alle tilgjengelige dokumenter om elven og området omkring i samarbeid med Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) i Nairobi. Den er viktig i arbeidet med flomsikring.

I 2014 rehabiliterte Yme flere gamle kanaler i byen Beletweyn og lærte opp en lokal «flomvernskomitè».

floodprotection2

 

Fred og forsoning

Frykt, hat, fordommer og isolasjon mellom lokalsamfunn har vært, og er et stort problem i Somalia. Fredsprosjektet til Yme er en videreføring av metodene vi har brukt for å skape fred mellom ulike klaner i vårt arbeid med vannrettigheter og eierskap til brønnene.

 

Prosjektet har som mål og få klaner til å snakke sammen og forplikte seg til å arbeide sammen mot fred. Prosjektet startet på grasrotplan i Somalia og har etterhvert involvert somalisk diaspora fra Canada, USA, Storbritannia og Norge.

 

Hundrevis av frivillige deltar i arbeidet. På tross av store utfordringer underveis, har vi sett at denne form for fredsaktiviteter baner vei for fred og stabilitet i flere av områdene vi har jobbet.

 

Yrkesskoler

Yme ønsker å gi lokalbefolkningen praktisk kunnskap som er verdifull i det lokale arbeidsmarkedet; derfor satser vi på yrkesutdanning. Denne typen utdanning og kompetanse kan også bidra til videre utvikling – en verdi Yme setter høyt. Dette var også utgangspunktet for å starte yrkesskolen i Somalia. Å kunne tilby lokal ungdom et annet alternativ enn pirat- og annen militærvirksomhet er ekstremt viktig.

De første jentene er i gang med yrkesfag i Galkayo, Somalia

De første jentene er i gang med yrkesfag i Galkayo, Somalia

 

Yme bygde i 2013 bygde Professor Adow Training Center i Galkayo. Som fagorganisasjon er vi opptatt av høy faglig kvalitet, og har derfor brukt mye ressurser på å etablere en vurderingsform som sikrer dette.

 

Skolen er godt mottatt av befolkningen i regionen. Foreløpig tilbyr skolen tradisjonelle fag som murer, elektriker, rørlegger og flislegger. Det første kullet som vi uteksaminerte våren 2015, besto av 64 menn og fem kvinner. Vi er veldig glade og stolte for at kvinnene har fått innpass i typisk mannsdominerte fagretninger.

 

Videre plan for skolen er å starte med mekaniske fag og sveis, men også flere kvinneorienterte fag som helsefag. Skolen ligger like ved det lokale sykehuset, noe som gir et godt utgangspunkt for samarbeid.

 

Yrkesskolen er en del av skolenettverket som Yme har utviklet med skolene våre i Rwanda og Mosambik.

 

Arbeidet støttes hovedsakelig av Utenriksdepartementet, Norske Ambassade i Nairobi og FN OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs). Yme har også et tett samarbeid med Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)


 

Mosambik

Mosambik er et av verdens fattigste land. Selv om den langvarige borgerkrigen ble avsluttet i 1992 og landet har hatt en stødig økonomisk vekst, er landet fortsatt avhengig av bistand. Yme har jobbet i Mosambik siden en stor syklon rammet landet i 2004. Havvann flommet innover land og ødela mange brønner. Etter flere år med landsbyutvikling med fokus på vann og sanitæranlegg, startet Yme i 2010 opp en yrkesskole i Vilanculo med støtte fra Norad.

Mangalispump

 

VÅRT ARBEID I MOSAMBIK

Yme har arbeidet i Mosambik siden 2000, og har derfor lang erfaring i landet. Vi startet med å lede det tekniske arbeidet til Kirkens Nødhjelp etter en stor og ødeleggende flom. I 2004 startet vi opp vårt eget arbeid i Vilanculos-distriktet med blant annet støtte fra Norad. Yme bygde nye brønner og en barneskole i området, i tillegg til å jobbe med viktig landsbyutvikling og etablering av yrkesskole.

 

Brønnbygging

 

Yme startet arbeidet med brønnbygging etter en kraftig flom i kystområdet av Inhambane-provinsen i 2006. Sjøvann flommet inn i brønner og ødela drikkevannet. Folk ble syke og kolera spredte seg. Yme boret 12 nye brønner. Opplæring innen helse og hygiene, samt vedlikehold av håndpumper har vært sentralt i landsbyutviklingen.

Kvinnene i Mangalisse henter trygt drikkevann fra Ymes brønner som ble bort for snart 10 år siden.

Kvinnene i Mangalisse henter trygt drikkevann fra Ymes brønner som ble bort for snart 10 år siden.

 

Bygger latriner

Tilgang til skikkelige sanitæranlegg handler ikke bare om hygiene, men også om menneskeverd. Nesten halvparten av verdens befolkning, nærmere 2,5 milliarder mennesker, mangler tilgang til grunnleggende sanitærtjenester. Forbedrede sanitærforhold kan redde liv.

 

Yme har bygget latriner i barneskoler og gitt grunnleggende opplæring i hygiene i Vilanculos-regionen.

 

I 2011 utdannet vi 40 kvinner i latrinebygging, og siden den gang har disse kvinnene produsert nærmere 1000 latriner.

Yrkesskolen i Vilanculo ble bygget opp av Yme med støtte fra Norad 2009-2012

Yrkesskolen i Vilanculo ble bygget opp av Yme med støtte fra Norad 2009-2012

 

Yrkesskole

Centro de Formacao profissional de Vilankulo åpnet sine dører i juni 2010. Opplæring av lærere fant sted i Sør-Afrika og ble fulgt opp av en intensiv treningsperiode på selve skolen. Det faktum at lærerne kom fra en bakgrunn hvor de ikke var vant til å stå foran skoleklasser og undervise, gjorde at de måtte også få opplæring i metodikken i den pedagogiske prosessen.

 

Skolen ligger 8 km sør for landsbyen Vilankulo i Mosambik. De fleste av elevene kommer fra lokalområdet, og mange går lange avstander fra landsbyen sin om morgenen og tilbake på ettermiddagen. Dette har ikke hindret dem fra å delta på skolen; elevene innser at dette er en gylden mulighet for dem å få opplæring i et felt som de har personlig interesse i. Ikke minst kan de bruke kunnskapen de får til å tjene penger og dermed hjelpe familien sin. Befolkningen er meget fattig. Innbyggerne i Vilankulo og omegn er i stor grad avhengig av fiske for å overleve.

 

De første kursene vi tilbød i 2010 var rørlegger, muring, flislegging, IT og keramikk. 44 elever kvalifiserte seg i desember samme år, hvorav tretten var kvinner. Disse kvinnelige elevene utmerket seg også i de såkalte mannsdominerte fagene, og la et viktig grunnlag for fremtidig rekruttering av kvinner. I 2011 ble elektro- og snekkerlinje innført. Sveiselinje ble et meget populært tilskudd til skolen i 2013.

vilanculos2013

 

Suksesshistorien til denne skolen er godt kjent i de fleste deler av Mosambik, og dette sikrer en jevn tilstrømning av søkere. I dag reiser ungdom 800 km for å gå på skole her. Den høye faglige standarden har også sikret arbeidsplasser til mange elever etter endt skole. Per august 2016 har til sammen 716 ungdommer blitt uteksaminert ved skolen. I desember 2014 fikk alle avgangselevene jobb. I snitt får 46 % fast jobb, mens resten enten driver som selvstendig næringsdrivende eller jobber i andre sektorer.

 

Selv om skolen ble overlatt til lokale hender i 2012, har vi hele tiden hatt et godt samarbeid med skolen. Vi har brukt yrkesskolen som et opplæringssenter for andre yrkesskoler i Afrika, og skapt et nettverk med andre skoler.

 

Vilanculos har en turistnæring i vekst. På tross av dette har man ikke greid å redusere fattigdommen betydelig eller skape nye arbeidsplasser for lokalbefolkningen innen dette feltet. Reiselivsnæringen selv skylder på at de ikke finner kompetansen lokalt.

 

Sammen med en av Norges største yrkesfagskoler, Sam Eyde i Arendal, startet vi opp en helt ny hotellfaglinje høsten 2015.

 

Vår viktigste partner i Mosambik er FDC, trykk her om du ønsker å lære mer om denne organisasjonen og deres populære leder Graca Machel.

English