For at Ymes prosjekter skal lykkes, er det avgjørende at vi samarbeider med engasjerte, profesjonelle, erfarne og tilstedeværende lokale partnere.

Tett partnerskap med aktuelle innvandrergrupper i Norge har også vært en bærebjelke i Ymes arbeid. Disse vil ofte være en viktig brobygger mellom den norske kulturen og vertskulturen. Mens Yme bidrar med midler, teknisk veiledning og administrativ kompetanse, er våre lokale partnere ansvarlig for iverksettingen av prosjekter, langsiktig oppfølging og forankring av prosjekter i lokalsamfunnet. Sammen skaper vi endring som fungerer.

 

«Det er sjelden å se så gode og solide vannprosjekter som er så godt rotfestet i befolkningen. Her er pengene brukt på en effektiv måte. Det er en veldig fin symbiose mellom en bistandsorganisasjon, diaspora og lokal partner som er flott å se!»
(Christine Kamau, ekstern evaluator Norwegian Consulting Group, Somalia  mai 2011)

 

General Service Agency (GSA)

DSC_6641GSA er en frivillig, ikke-politisk, non-profit organisasjon stiftet i 1992. GSA er Ymes partner i Somalia. De står for det praktiske arbeidet med prosjektene, mens Yme bidrar med teknisk og administrativ støtte. GSA har lang erfaring, bred kompetanse og tillit blant somaliere. De har vist at de kan ta ansvar for omfattende prosjekter spredt over store geografiske områder. Forholdet mellom Yme og GSA er preget av både gjensidig respekt og effektivitet.

NorSom

DSC_4627

NorSom ble stiftet i 2001, og er en diasporaorganisasjon som består av norsk-somaliere. Deres visjon er å samle kunnskap og spisskompetanse blant de utvandrede somalierne for å gjennomføre bærekraftige prosjekter i hjemlandet. NorSom er den første diasporaorganisasjonen som etablerte seg i Galkayo-regionen i Somalia, og har bygget opp tre skoler i området som i dag driftes av UNICEF. NorSom hjelper også ungdom med stipender for å studere i utlandet, engasjerer leger fra utlandet til å jobbe i Somalia på korttidskontrakter, og skaffer til veie viktig legeutstyr. Ymes partnerskap med NorSom startet i 2006, og det har siden den gang utviklet seg til et nært og fruktbart samarbeid. NorSom deltar i alle Ymes aktivieter i Somalia og er en av våre viktigste brobyggere.

Midnimo Women`s Organization

DSC_4341 (2) 2

Yme og NorSom har siden 2006 hatt et klart mål om å sikre kvinnelig deltakelse i alle prosjekt. For å sørge for at kvinner ble tatt med i beslutningsprosesser i våre prosjekter i Somalia, inngikk vi et samarbeid med Midnimo Women´s Organization (MWO) i 2007. På tross av en noe utfordrende start, begynte samarbeidet etter en tid å bære frukter; tradisjonelle kjønnsroller og barrierer har i dag blitt, og blir daglig utfordret. Alle parter har innsett hvordan et levende partnerskap bidrar til enda bedre utvikling og resultater i prosjektene. MWO arbeider i samarbeid med GSA med å sikre at de lokale kvinnene blir inkludert i alle prosesser; dette gjøres gjennom forskjellige aktiviteter i landsbyene og bevisstgjøring av kvinners viktighet.

Skoler i Samarbeid

Oniomwa skolebarn

Skoler i samarbeid er et unikt samarbeidsprosjekt mellom 12 skoler i Grenland (SIS) og 16 skoler i Republikken Kongo (ECCO). Hver av skolene har sin egen vennskapsskole som kommuniserer med hverandre. Yme og SIS samarbeider om å skaffe brønner til vennskapsskolene.

ECCO Forage

DSC_0905-1571ECCO Forage ble til gjennom samarbeidet med Skoler i Samarbeid. De ble registrert som NGO i Brazzaville, Kongo i 2013. Yme har vært med å lære opp et dyktig boreteam i tillegg til at vi har donert en borerigg og en lastebil. Sammen skal vi bore brønner til skoler i Kongo.

Yme Grands Lacs

webDSC_0839

YGL ble til i Den Demokratiske Republikken Kongo i 2013. Organisasjonen er spesialist på vann og sanitær, slik som Yme. Det har lenge vært en drøm å få en søsterorganisasjon i området rundt de store sjøene i Sentral-Afrika. YGL er en effektiv og meget kompetent ikke-statlig organisasjon, og har i dag 33 ansatte i nord og sør-Kivu. De brenner for det de holder på med og jobber under vanskelige forhold. I tillegg til vannprosjektene er de opptatt av hygieneopplæring, utvikling av sanitære anlegg og opplysningskampanjer for forebygging av HIV. De har også tilbud til hjemløse barn og kvinner som har blitt voldtatt av opprørssoldatene.

FDC

FDC er en privat, non-profit organisasjon som arbeider helhetlig innenfor alle deler av samfunnet; de ønsker å fremme utvikling, demokrati og sosial rettferdighet.

FDC ble dannet ut i fra overbevisningen om at fattigdom ikke nødvendigvis er uungåelig. Fattigdom er resultatet av en kompleks prosess der befolkningsgrupper systematisk blir holdt utenfor og utnyttet. De har eller får ikke tilgang til vitenskapelig og teknisk kunnskap og aktuelle teknologier, i tillegg har de begrenset tilgang til ressurser. Dessuten får de ikke tilstrekkelig støtte fra landets formelle institusjoner; dette kan være innenfor områder som utdanning, helse, landbruk, transport og finansielle tjenester. Kombinasjonen av alle disse forholdene påvirker folks holdning til naturen og livet. FDC opplever at veldig mange enkeltpersoner i Mosambik har begrenset tro på de muligheter de selv har til å forbedre sin egen situasjon. Det er disse fysiske og mentale hindringer som er roten til fattigdom. Dette har FDC til hensikt å endre.

Yme og FDC har jobbet sammen siden 2004. Først med vannprosjekter og landsbyutvikling i flere sektorer, og med yrkesskole.

Graca

Graça Machel er FDC`s president. Graça har en høy status i Mosambik både som tidligere førstedame og enke etter deres første president Samora Machel, og som tidligere utdanningsminister i Mosambik. Graça var også gift med nå avdøde president Nelson Mandela i Sør-Afrika, og er den eneste kvinnen i verden som har vært gift med to statsledere! Hun har hatt verv blant annet i FN og har et stort engasjement spesielt for kvinner og barns rettigheter. For dette arbeidet har hun fått mange priser, blant annet Nansen-medaljen.

English