Julen er en fantastisk tid, ønsker du at flere skal oppleve den?

En ny brønn på yrkesskolen I Galkayo vil spare skolen for å skulle kjøpe vann og i tillegg gi inntekt på salg til andre.
Det betyr at vi kan utdanne enda fler unge - noe som vil gi en stor samfunnsøkonomisk gevinst i lokalområdet.
English