Velkommen til Ymes kunnskapsbank!

Yme streber etter å være flinkest i humanitærklassen. For å utvikle de beste løsningene og å skape varige endringer i de samfunnene vi jobber i, kreves det viten og ferdigheter. Vi er stolte av å jobbe med kunnskapshungrige mennesker og foreninger, og vi baserer alle våre prosjekter i vår rikholdige kunnskapsbank.

Ønsker du mer informasjon om våre prosjekter og landene vi jobber i? Vi har samlet noe av vår #ymeviten i vår kunnskapsbank. God lesning!


Fred og forsoning – Ymes fredsarbeid i Somalia

DSC_4341 (2) 2

Tilgang på rent vann skaper liv, fred, muligheter og utvikling

Yme har jobbet med vann og sanitærforhold i Somalia siden 2006. Vi har i løpet av denne tiden lært hvor viktig også samfunnsarbeidet er. Vi er helt avhengige av at Somalias mange klaner føler eierskap til prosjektene våre generelt, og vannkildene spesielt, om prosjektene skal fungere optimalt. Bærekraftige vannsystemer inneholder to helt avgjørende faktorer: gode tekniske løsninger med et godt design, og et felles eierforhold på tvers av klangrensene. For å sikre et godt samarbeid og at hele samfunnet får tilgang til vannkildene, har vår lokale partner GSA utviklet spesielle forhandlingsmetoder for å knytte sammen hele befolkningen. Dette har gitt oss mye kunnskap om den somaliske kulturen, og nyttig erfaring i fredsskapende arbeid.

Kvinner og barn først!

Borgerkrigen i Somalia har gjort at landets utvikling nesten har stoppet helt opp, og etterlatt tusenvis av somaliere veldig sårbare. Krigen har resultert i død, sultkatastrofer, samt tusenvis av nødhjelpsavhengige flyktninger.

Kvinner og barn har vært mest berørt av borgerkrigen; mange har blitt fordrevet fra landsbyene sine og er blitt fastboende i flyktningleirer. Krigen har gjort mange kvinner til enker, mens andre har blitt atskilt fra sine ektemenn av andre grunner. Kvinner har derfor ufrivillig blitt overhoder i husholdningene sine. Dette innebærer et enormt ansvar; kvinnene må sikre at hennes barn og andre familiemedlemmer overlever i et samfunn hvor tilgangen på mat, vann og forsvarlige sanitæranlegg er minimal. Det er lett å se for seg hvordan disse forholdene legger en ekstra stor byrde på akkurat kvinnene og deres barn.

Gode oppvekstforhold for barn og mammaene deres, er selve nøkkelen til positiv samfunnsutvikling. Dette er vi i Yme veldig bevisst på, og jobber aktivt med disse tiltakene.

Fredsturné og fredskomitéer

Under vårt seks år lange arbeid i Somalia, har vi lært at samfunnene er mer enn lei og frustrert etter år med ustabilitet, anarki og meget langsom utvikling. På grunn av ustabilitet og uro, er fungerende offentlige tjenester fortsatt under utvikling og sårt savnet. Befolkningens primærbehov blir mange steder ikke oppfylt.

– Vi har tro på at fred er mulig, sier Muhamed Elmi Sabrie Jamall, rådgiver for Somalia i Yme. I disse dager starter Yme opp et omfattende fred- og forsoningsprosjekt i Somalia støttet av norsk UD.

DSC_7423

 

– Problematikken er at folk sitter isolert i hver sin by uten å kommunisere med hverandre. Dette skaper mistenksomhet og fiendtlighet. Vår plan er å komme ut til folket og hjelpe dem til å komme i gang med å snakke sammen. Vi må starte med grasrota, forteller en entusiastisk Muhamed Elmi, som også er leder av den norsk-somaliske diasporaorganisasjonen NorSom.

– Til nå har alle fredsinitiativ basert seg på å få krigsherrene til å snakke sammen. Det har ikke fungert. Vi ønsker derfor å starte med vanlige menn og kvinner i Somalia, og at de menneskene som daglig lengter etter fred begynner å snakke sammen, forteller han videre.

– En av aktivitetene som prosjektet skal gjennomføre, er å arrangere en «fredsturnè» for å nå ut til utvalgte byer og landsbyer. Her skal det dannes «fredskomiteer». Håpet med prosjektet er at hvermannsen i Somalia selv kan komme frem til løsninger for hvordan fred kan skapes, forteller Muhamed Elmi.

Kvinner har en viktig rolle

– Fredskomitéene vil få opplæring av kompetente personer, og vi vil legge stor vekt på kvinners rolle i fredsarbeidet. Det blir ikke fred om ikke kvinnene involveres, og det samme skal gjelde i Somalia. Som et resultat av prosjektet og for å garantere videre arbeid for fred, er det et mål å skape et fredssenter i Galkayo i det sentrale Somalia. Fredssenteret er et initiativ fra NorSom; NorSom samarbeider tett med Yme om dette prosjektet, avslutter Muhamed Elmi.


Somalia

Kultur og historie

Et slående trekk ved Somalia er at de har kun ett språk, en religion (islam) og en felles kultur.
Somalia er et utpreget klansamfunn, der klantilhørighet er av stor betydning sosialt, politisk og på andre måter. Det finnes fire hovedklaner: Hawiye, Darood, Dir, Digil-Mirifle (Rahanweyn) – samt en gruppe mindre klaner som ofte benevnes som «den femte klan». Disse klanene er i sin tur inndelt i en rekke underklaner og under-underklaner i et komplisert nettverk, og preget av endringer såvel som skiftende allianser.

Somalia fikk en strategisk verdi under byggingen av Suezkanalen (1859-70) og har vært kolonisert av både Storbritannia, Frankrike og Italia. Sistnevnte har hatt størst makt og styrte Somalia frem til selvstendigheten i 1960.

Mye av den effektive rettshåndhevelsen, i den grad den eksisterer, har vært og er i stor grad basert på lokal sedvanerett og religiøs lovgivning; sistnevnte særlig i områder dominert av den islamistiske bevegelsen Al-Shabaab.

Demonstrasjon av vanntrykk og kvalitet for eldsterådet

Demonstrasjon av vanntrykk og kvalitet for eldsterådet

Konflikt

Somalia har vært et land i konflikt i snart 25 år. Hundretusener av mennesker har blitt drevet på flukt på grunn av militære offensiver mot den væpnede opprørsgruppen Al-Shabaab.
En overgangsregjering, som kun kontrollerte deler av landet, ble erstattet av en folkevalgt regjering i 2012. Landet fikk en midlertidig ny grunnlov, som slår fast at Somalia skal være en føderal stat. Den nye regjeringen har ført til en forsiktig optimisme, men veien mot fred er skjør og lang.

Til tross for internasjonal støtte til regjeringen og hjelp fra militære styrker fra Den afrikanske union (AU), er sikkerhetssituasjonen i Somalia fremdeles ustabil og preget av strid mellom klaner og væpnede konflikter. Al-Shabaab har til tross for tap av baser, inntekter og militær kampevne opprettholdt sin evne til å utgjøre en betydelig trussel mot somaliske myndigheter, sivilbefolkningen og internasjonale støttespillere og bistandsarbeidere.

Somalia har tradisjonelt hatt et godt forhold til nabolandet Kenya. På grunn av flere alvorlige terrorhandlinger begått av Al-Shabaab i Kenya de siste årene har Kenya nå stengt grensene og sender somaliske flyktninger tilbake over grensa.

Klimautfordringer

Somalia er et stort land som for det meste består av høylandsplatå og sletter. Landet har Afrikas lengste kyst, og rettighetene til havet har vært meget omstridt. Landet har i alle tider vært rammet av tørke og flom. Vi opplever ekstremvær og klimaendringer verden over, men det er et faktum at Somalia rammes ekstra hardt.

Gjennom landet renner to store elver, Shabelle og Jubba. De har sitt utspring i høylandet i Etiopia. Disse er mer vannrike nå enn tidligere og fører derfor til store ødeleggelser, driver mennesker og dyr på flukt og ødelegger viktige jordbruksområder.

Somalia har normalt to regntider, Gu (april til juni) og Dayr (oktober til desember). Langs kysten mellom hovedstaden Mogadishu og Kismayo får man i juli-august også en tredje regntid kalt Xagaa. Når regntiden uteblir får det enorme konsekvenser for folk og dyr. I 2011 så vi en av de verste humanitære katastrofene i historien der 260 000 mennesker omkom på grunn av tørken. Halvparten var barn under 5 år.

På tross av flere utfordringer, har Somalia en fantastisk vakker kystlinje vi ser for oss kan trekke turister i fremtiden. Yme ønsker å jobbe på tvers av samfunnet; ved å gi både vann og kunnskap, håper vi Somalias befolkning etter hvert kan dra nytte av de ressurser som allerede ligger i landet.


Mosambik

Kultur og historie

Mosambik ble kolonisert av portugiserne allerede i 1505 og fikk først selvstendighet etter 470 år i 1974. Den første presidenten, Samora Machel , som hadde ledet National Front for the Liberation of Mozambique (FRELIMO) i den ti år lange geriljakampen for frihet, omkom i en flystyrt i 1986. Da var allerede konflikten med Mozambique Nationa Resistance (RENAMO) i gang; dette ble derfor starten på en seks år lang borgerkrig. Det ble innført flerpartidemokrati i 1994, og FRELIMO har siden den gang sittet med makten. Selv om den politiske situasjonen i Mosambik i hovedtrekk er stabil, eksisterer det et visst potensial for sosial uro som følge av økte levekostnader og manglende reduksjon av fattigdom.

Det finnes 16 større etniske grupper og seks større lokale språk. Det offisielle språket er portugisisk. Engelsk er lite utbredt.

Vilanculo er et ferieparadis i vekst. Nå skal norske yrkesfagelever hjelpe de lokale til å delta i denne utviklingen

Vilanculo er et ferieparadis i vekst, og Mosambik har fantastiske naturressurser.

Utfordringer

Selv om den politiske situasjonen i Mosambik i hovedtrekk er stabil, eksisterer det et visst potensial for sosial uro som følge av økte levekostnader og manglende reduksjon av fattigdom.

Mosambik er hardt rammet av HIV/AIDS og blant de ti hardest rammede landene i Afrika. Underernæring og dårlig helsetilbud gjør at gjennomsnittlig levealder er rundt 50 år.

Landet blir ofte utsatt for flom og tørke. Dårlig hygiene og sanitærforhold fører til mye diaré og vannbårne sykdommer.

Alle barn har rett på grunnskole, men bare halvparten fullfører femteklasse. Kun 56 % av befolkningen over 15 år kan lese og skrive.

English